Collectieve Ongevallenverzekering

 • Zelf dekking bepalen
 • Zelf verzekerde bedragen kiezen
 • Bezoekers meeverzekerd
Zoek adviseur
Een van de grootste verzekeraars ter wereld
Meer dan 217.000 klanten in Nederland
Sinds 1870 actief in Nederland

Collectieve Ongevallenverzekering

Een ongeval kan een grote impact hebben. Emotioneel, maar ook financieel. Wilt u dat u of uw werknemers kunnen rekenen op een financiële tegemoetkoming als zij door een ongeval blijvend invalide raken of overlijden? Sluit dan de Generali Collectieve Ongevallenverzekering af.

Collectieve ongevallen

Collectieve ongevallenverzekering

De Generali Collectieve Ongevallenverzekering is een verzekering voor uw werknemers. Als u deze verzekering voor uw onderneming heeft afgesloten, keren wij een bedrag uit aan uw werknemers of hun nabestaanden als zij blijvend letsel oplopen of overlijden als gevolg van een ongeval. Het afsluiten van deze verzekering kan het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket van uw werknemers een stuk aantrekkelijker maken.

Uw medewerker kan bij een ongeval betrokken raken. Tijdens werktijd, of op weg naar huis of werk. Waar het ook gebeurt, de Collectieve Ongevallenverzekering van Generali biedt een financiële compensatie.

Afhankelijk van uw keuze keren wij uit:

- een vast bedrag
- een of meerdere keren het jaarsalaris

U ontvangt dan een uitkering als uw werknemer blijvend letsel oploopt of komt te overlijden door een ongeval. Het afsluiten van deze verzekering kan het secundaire arbeidsvoorwaardenpakket van uw werknemers een stuk aantrekkelijker maken.

Gevolgen van ongeval

Blijvend letsel oplopen door een ongeval is verschrikkelijk. Degene die dit overkomt, kan mogelijk niet meer werken of moet ander werk gaan doen. Maar er zijn misschien ook praktische veranderingen noodzakelijk. Bijvoorbeeld een aangepaste auto of aanpassingen in het huis, om deze geschikt te maken voor een rolstoelgebruiker. Zaken die veel geld kosten. Ook de nabestaanden kunnen financiële problemen krijgen als iemand door een ongeval overlijdt.

Wat is verzekerd

Blijvend letsel en overlijden is verzekerd als dit een direct gevolg is van een ongeval. Onder een ongeval verstaan wij een plotseling, onverwacht en van buiten komend geweld op het lichaam van de verzekerde. Hieronder valt ook:

 • Een ongeval dat is ontstaan als gevolg van een op dat moment bij verzekerde bestaande ziekte, kwaal of gebrek
 • Plotselinge verstuiking, ontwrichting, verrekking of scheuring van spier- en bandweefsel
 • Wondinfectie en bloedvergiftiging als gevolg van een ongeval
 • Verdrinking, verstikking, verbranding en bevriezing
 • Zonnesteek, hitteberoerte, warmtebevanging en blikseminslag
 • Complicaties en verergering van letsel veroorzaakt door een onjuiste behandeling door een bevoegde deskundige
 • Ziekten ontstaan door een onvrijwillige val in het water
 • Het ongewild en plotseling binnenkrijgen van gassen, dampen, stoffen of voorwerpen

WAT IS NIET VERZEKERD

In een aantal gevallen keren wij niet uit als iemand blijvend invalide raakt of overlijdt door een ongeval. Bijvoorbeeld als het ongeval veroorzaakt is tijdens de beoefening van een gevaarlijke sport, zoals:

 • Bungeejumpen
 • Parapenten
 • Parachutespringen

In de Bijzondere voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (306) vindt u de volledige lijst van situaties waarin wij niet uitkeren.

Kenmerken

ALTIJD PASSENDE VERZEKERING

Wij willen dat uw Collectieve Ongevallenverzekering zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen. U bepaalt daarom zelf de dekking van de verzekering, de verzekerde bedragen en wie u wilt verzekeren. U verzekert:

 • Al uw werknemers of een groep van minimaal 5 werknemers die tot een duidelijk te onderscheiden groep binnen uw bedrijf behoren
 • Een uitkering bij overlijden door een ongeval en/of een uitkering bij gehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit door een ongeval. In het laatste geval kiest u uit een standaard of klimmende invaliditeitsschaal
 • Een 24-uurs dekking of alleen dekking tijdens werktijd
 • Een verzekering op basis van vaste verzekerde bedragen of op basis van het bruto jaarsalaris van de werknemers, of een veelvoud daarvan

EXTRA’S MEEVERZEKEREN

U heeft bij ons de mogelijkheid om extra's mee te verzekeren. Onder extra’s vallen onder andere tandheelkundige behandeling, plastische chirurgische behandeling, gezinshulp en schade aan persoonlijke bezittingen. Als u extra’s heeft meeverzekerd, dan vergoeden wij deze kosten tot maximaal 10% van de verzekerde som. Er moet dan wel sprake zijn van blijvende invaliditeit.

HOEVEEL VERGOEDEN WIJ

Wij vergoeden de schade die verzekerd is met een maximum van € 2,5 miljoen voor alle bij het ongeval betrokken verzekerden en bezoekers. In het geval van blijvende invaliditeit, als u dit heeft verzekerd, keren wij afhankelijk van het lichaamsdeel of zintuig waarvan het functioneren verloren gaat, een bepaald bedrag uit. Dit bedrag is een percentage van de verzekerde som.

ENKELE VOORBEELDEN

Bij blijvende functionele invaliditeit keren wij een bepaald percentage van de verzekerde som uit. Dit percentage is:

 • 100% bij algehele ongeneeslijke verlamming
 • 100% als u uw spraakvermogen verliest
 • 100% als u uw gezichtsvermogen verliest
 • 100% als u uw gehoor verliest
 • 60% als u 1 hand kwijt raakt
 • 50% als u 1 voet kwijt raakt

Let op: als er sprake is van een gedeeltelijke functieverlies, keren wij een lager percentage uit. In de Bijzondere voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (306) vindt u de volledige lijst van percentages.

OOK BEZOEKERS VERZEKERD

Als u de Collectieve Ongevallenverzekering voor alle werknemers van uw bedrijf afsluit, zijn ook de bezoekers van uw bedrijf verzekerd. Raakt een bezoeker door een ongeval op het terrein of in een gebouw van uw bedrijf blijvend invalide, dan keren wij maximaal € 25.000,- uit. Overlijdt een bezoeker als gevolg van het ongeval, dan keren wij maximaal € 5.000,- uit.

Schade

Ongeval melden

U kunt de blijvende invaliditeit of het overlijden door een ongeval van uw werknemers melden bij uw adviseur. Wilt u dit direct bij ons melden? Dan kan dat via onze website, via telefoon 088 -668 08 80, per mail sima@generali.nl of per post. Ons adres vindt u onder ‘Service en Contact’. Voor het afwikkelen van de melding hebben wij een ingevuld meldingsformulier nodig.

Vaststellen blijvende invaliditeit

Om de mate van blijvende invaliditeit te kunnen bepalen, schakelen wij een arts in Nederland in. Deze stelt vast in hoeverre er sprake is van blijvende invaliditeit. Dit bepalen we als uw werknemer is uitbehandeld en de invaliditeit niet meer verandert. We doen dat binnen 2 jaar na het ongeval.

Hoeveel keert Generali uit?

De hoogte van de uitkering hangt af van de mate van invaliditeit. Heeft u op basis van deze verzekering recht op een uitkering? Dan keren wij (een deel van) het bedrag uit waarvoor u verzekerd bent bij blijvende invaliditeit. In de Bijzondere voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (306) staat aangegeven welk percentage van het verzekerd bedrag er wordt uitgekeerd bij blijvende invaliditeit in geval van (functie)verlies van een of meerdere lichaamsdelen. Een ongevallenverzekering is een sommenverzekering. Dat betekent dat wij niet kijken wat de werkelijke schade is. U krijgt gewoon wat er van tevoren is afgesproken.

Wie ontvangt de uitkering

De uitkering gaat naar u als werkgever. Tenzij u heeft aangegeven dat de uitkering ten gunste komt van uw werknemer bij blijvende invaliditeit, of zijn nabestaanden bij overlijden van de werknemer.

NIET EENS MET DE VASTSTELLING VAN BLIJVENDE INVALIDITEIT

Bent u het niet eens met de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit? Dan kunt u zelf een second opinion aanvragen bij een onafhankelijke deskundige. Generali moet wel kunnen instemmen met uw keuze om te kunnen vaststellen of de deskundige voldoet aan de eisen van kwaliteit en onafhankelijkheid. Generali vergoedt vervolgens de kosten van de second opinion.

Afsluiten/wijzigen/opzeggen

WAAROM DEZE VERZEKERING

Als werkgever wil Frans goed voor zijn werknemers zorgen. Niet alleen omdat hij volgens artikel BW 7.611 indirect een zorgplicht heeft. Hij voelt ook een morele verantwoordelijkheid. Om zijn verzekeringsplicht na te komen, kan hij óf een adequate verzekering afsluiten voor zijn werknemers of zijn werknemers in staat stellen zelf een toereikende verzekering af te sluiten, door hen bijvoorbeeld een aparte vergoeding te bieden.

Hij heeft ervoor gekozen om voor zijn werknemers de Generali Collectieve Ongevallenverzekering af te sluiten. Zo zijn zijn werknemers goed verzekerd en hoeven ze zelf niet achter een passende verzekering aan.

Afsluiten

Wilt u een Collectieve Ongevallenverzekering afsluiten? Wilt u een offerte opvragen of heeft u  advies nodig? Uw adviseur informeert u graag. Heeft u nog geen adviseur? Hier vindt u eenvoudig en snel een adviseur bij u in de buurt.

Wijzigen

U kunt dagelijks uw Collectieve Ongevallenverzekering wijzigen. Wij beoordelen uw wijziging alsof u een nieuwe verzekering aanvraagt. Wel kan uw premie door de wijziging veranderen.

Geef de volgende wijzigingen zo snel mogelijk aan uw adviseur of ons door, maar uiterlijk binnen 30 dagen:

 • Een verzekerde werknemer heeft een ongeval gehad.
 • U gaat andere bedrijfsactiviteiten starten met een verhoogd ongevallenrisico.
 • Uw IBAN waarvan de premie wordt afgeschreven, verandert.
 • Uw adres, e-mail of telefoonnummer wijzigt.

Opzeggen

Onze Collectieve Ongevallenverzekering mag u dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Geeft u dat dan door aan uw adviseur. Wilt u liever direct opzeggen? Dat kan online, per e-mail maar ook schriftelijk. 

Zoek een adviseur bij u in de buurt Zoek adviseur

Handige links

Service & Advies

U kunt ons bellen

088 668 00 00 Bel mij terug
(lokaal tarief)


Chatten


Stel uw vraag

Vraag stellen
Generali verzekeringen

Ik luister naar u en bied u concrete oplossingen.

André Blok
Relatiemanager

Regel uw zaken eenvoudig online