Arbeidsongeschiktheid verzekeren

 • Financiële zekerheid
 • Gratis gezondheidscontrole
 • Begeleiding bij re-integratie
Zoek adviseur
Een van de grootste verzekeraars ter wereld
Meer dan 217.000 klanten in Nederland
Sinds 1870 actief in Nederland

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zelfstandig ondernemer heeft u geen wettelijk recht op een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Want alleen in loondienst bent u hiervoor verzekerd. Met de Generali Arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u voorzien van een inkomen als u een langere periode uitvalt.

Over onze verzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Het is erg vervelend als u door ziekte of een ongeval een langere periode niet kunt werken. Want u verliest (een deel van) uw inkomen en uw bedrijf kan in gevaar komen. De Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt voor inkomen op het moment dat u (tijdelijk) niet kunt werken.
Een Generali AOV verzekert u van inkomen tijdens langdurige arbeidsongeschiktheid. 

Welke AOV past bij mij

Niet iedere ondernemer is hetzelfde of beschikt over hetzelfde budget. Wij hebben voor ieder type ondernemer een passende AOV-verzekering. Of u nu ondernemer bent met personeel of zzp’er, u bent bij ons verzekerd van alle aandacht. Al onze AOV’s zijn flexibel en bieden een andere zekerheid tegen een andere premie. Daarom hebben wij altijd een AOV die bij u past.

AOV Exact

 • Zorgt voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval of ziekte
 • Tot de pensioendatum die u wilt (maximaal 67 jaar)
 • U verzekert een vast bedrag. Wel of geen inkomensverlies speelt geen rol
 • Verzekerd voor beroepsarbeidsongeschiktheid

Lees meer over de Generali AOV Exact

AOV Extra

 • Zorgt voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval of ziekte
 • Tot de pensioendatum die u wilt (maximaal 67 jaar)
 • U verzekert uw inkomensverlies. Heeft u geen inkomensverlies? Dan keren wij niet uit
 • Verzekerd voor beroepsarbeidsongeschiktheid

Lees meer over de Generali AOV Extra

AOV

 • Zorgt voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval of ziekte
 • Tot de pensioendatum die u wilt (maximaal 67 jaar)
 • U verzekert uw inkomensverlies. Heeft u geen inkomensverlies? Dan keren wij niet uit
 • Verzekerd voor passend werk

Lees meer over de Generali AOV

Opbouw AOV Extra 12

 • Zorgt voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval of ziekte, maar niet alle ziektes
 • Tot de pensioendatum die u wilt (maximaal 67 jaar)
 • U verzekert uw inkomensverlies. Heeft u geen inkomensverlies? Dan keren wij niet uit
 • Verzekerd voor beroepsarbeidsongeschiktheid
 • Met doorgroeimogelijkheid naar Generali AOV Extra

Lees meer over de Generali Opbouw AOV Extra 12

Opbouw AOV 12

 • Zorgt voor inkomen bij arbeidsongeschiktheid door een ongeval of ziekte, maar niet alle ziektes
 • Tot de pensioendatum die u wilt (maximaal 67 jaar)
 • U verzekert uw inkomensverlies. Heeft u geen inkomensverlies? Dan keren wij niet uit
 • Verzekerd voor passend werk
 • Met doorgroeimogelijkheid naar Generali AOV

Lees meer over de Generali Opbouw AOV 12

Premie

Premie

De premie van een AOV is afhankelijk van de factoren die op deze pagina leest.

Leeftijd

Uw leeftijd is bepalend voor de premie van uw AOV. Kiest u een leeftijdsafhankelijk tarief, dan stijgt de premie jaarlijks. Want hoe ouder u wordt, hoe groter de kans op arbeidsongeschikt. Kiest u een vast tarief, dan betaalt u jaarlijks dezelfde premie.

Beroepsklasse

Uw beroep bepaalt voor een groot deel de hoogte van uw premie. Uw beroep wordt ingedeeld in een beroepsklasse. Die indeling wordt bepaald aan de hand van uw werkzaamheden. Hoe hoger de klasse hoe zwaarder het beroep.

Verzekerd bedrag

De hoogte van uw inkomen bepaalt het bedrag dat u kunt verzekeren. Het bedrag dat u verzekert, is de uitkering die u ontvangt bij volledige arbeidsongeschiktheid. U kunt tot 80% van uw gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar verzekeren.

Eigen risicotermijn

Een eigenrisicotermijn betekent dat u bij arbeidsongeschiktheid pas na die termijn een uitkering uit uw verzekering ontvangt. U bepaalt hoe lang de eigenrisicotermijn duurt. U heeft verschillende keuzemogelijkheden. De eigenrisicotermijn gaat in op de dag dat een arts u arbeidsongeschikt heeft verklaard.

Eindleeftijd

De eindleeftijd is de leeftijd waarop uw verzekering en uw eventuele uitkering eindigt. De eindleeftijd sluit vaak aan op uw pensioenleeftijd. Afhankelijk van uw beroep, kan Generali bij acceptatie u een beperkte eindleeftijd opleggen van 55 of 60 jaar. Bij een zwaarder beroep, is de kans op arbeidsongeschiktheid op latere leeftijd namelijk groter.

Uitkeringsdrempel

Uw uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Standaard heeft u recht op een uitkering vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 25%. Dit betekent dat u recht heeft op een uitkering als u minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U kunt ook kiezen voor een hogere uitkeringsdrempel. Hoe hoger de uitkeringsdrempel, hoe lager de premie.

Indexering verzekerd bedrag en/of uitkering

U kunt kiezen om uw uitkering en het verzekerd bedrag jaarlijks te laten stijgen (indexeren). U moet er dan wel op letten dat het verzekerd bedrag niet meer wordt dan 80% van uw gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Kiest u ervoor om alleen uw uitkering jaarlijks te laten stijgen? Dan neemt uw uitkering jaarlijks toe met 1, 2 of 3 procent. Kiest u voor indexering dan betaalt u wel meer premie.

Starterskorting

Bent u in de afgelopen drie jaar gestart als ondernemer? Dan komt u in aanmerking voor de starterskorting bij aanvang van uw verzekering of als u doorgroeit naar een uitgebreide AOV. De korting bedraagt 30% in het eerste jaar, 20% in het tweede jaar en 10% in het derde jaar.

Preventie

PREVENTIEVE MAATREGELEN

PREVENTIEVE MAATREGELEN

U zorgt als ondernemer graag zelf voor uw zaak. Op arbeidsongeschiktheid zit u natuurlijk helemaal niet te wachten. Daarom bent u bij ons ook verzekerd van aandacht voor preventie. Zo mag u bijvoorbeeld om de twee jaar een preventieve gezondheidscontrole laten uitvoeren. En ook met psychosociale problemen hoeft u niet te blijven lopen. Wilt u mentaal vitaal blijven? Dan belt u met MentaVitalis.

Heeft u lichamelijke klachten? En heeft u een medische vraag of wilt u een tweede mening van een andere arts dan uw eigen arts? Dan belt u met Best Doctors.

Het kan ook zijn dat u te maken heeft met bedrijfsproblemen die kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. Om die problemen voor te zijn kunt u de Bedrijfskundige Quick Scan van Athenos invullen.

VERZEKERD VAN ALLE AANDACHT

Generali maakt verzekeren graag helder. Daarom geven wij online uitleg en antwoord op allerlei vragen. Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch, per e-mail, via de chat en via het webformulier. Wat voor u prettig is. Voor al uw vragen over uw arbeidsongeschiktheid kunt u terecht bij de afdeling Schadebehandeling Inkomen. Bel naar telefoonnummer 088 668 08 80 of stuur een e-mail naar sima@generali.nl. Ook dat is verzekerd zijn van alle aandacht.

Extra's

Niet arbeidsongeschikt? Toch een extraatje.

Een AOV is er niet alleen voor u als u arbeidsongeschikt bent. Wij verzekeren u graag van aandacht ook als u nog gewoon aan het werk bent. Welke AOV u ook heeft.

Uitkering bij zwangerschap

Bent u zwanger? Dan heeft u gedurende 16 weken (minus uw eigenrisicotermijn) recht op een zwangerschapsuitkering. Deze uitkering ontvangt u bovenop de uitkering van de overheid vanuit de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ-regeling). Op de zwangerschapsuitkering van Generali wordt geen loonbelasting en premies volksverzekeringen ingehouden.

Verhogingsrecht

Ieder jaar mag u uw verzekerd bedrag met maximaal 15% verhogen zonder medische waarborgen.

Verlagingsrecht

Eén keer per jaar mag u uw verzekerd bedrag verlagen zonder opgave van reden. Het verzekerd bedrag kan nooit lager worden dan het minimum verzekerd bedrag van € 5.000,-.

Extraatje van ProudWoman

Het ProudWoman work-life pakket geeft u de ruimte om tijdens de overgang op uw leven te reflecteren, zodat u weer grip krijgt op uw werk- en thuissituatie. Het kan soms best lastig zijn om uitdagingen alleen op te pakken. Met het work-life pakket van ProudWoman komt u weer tot uzelf. Met praktische handvatten, tips & tricks en nieuwe inzichten krijgt u de energie en kracht die u doet stralen.

Medische check up

U heeft 1 keer per 2 jaar recht op een vergoeding voor een medische check-up door uw huisarts. De check-up kan bijvoorbeeld bestaan uit onderzoek van uw bloed, urine, cholesterol en bloeddruk.

Extraatje van ProudMom

Het ProudMom work-life pakket geeft u de tools om tijdens uw zwangerschap of na uw bevalling zowel fysiek als mentaal weer terug in shape te komen. Tot 12 maanden na de bevallingsdatum heeft u recht op afname van het work-life pakket van ProudMom. U bepaalt zelf wanneer u wilt gaan starten. U kunt het work-life pakket ook in delen afnemen.

Uitkering bij ziekenhuisopname

Bij een ziekenhuisopname langer dan 24 uur, ontvangt u een uitkering van € 100,- per dag met een maximum van € 1.400,- per jaar.

Ongevallenuitkering

Wordt u arbeidsongeschikt door een ongeval? Dan ontvangt u naast uw periodieke uitkering voor uw arbeidsongeschiktheid tevens een eenmalige uitkering bij blijvende invaliditeit. Ook als u niet arbeidsongeschikt wordt door een ongeval heeft u recht op deze uitkering. Komt u te overlijden door een ongeval? Dan ontvangen uw nabestaanden een eenmalige uitkering. U ontvangt bij blijvende invaliditeit een uitkering van maximaal twee keer het verzekerd bedrag voor Rubriek A en bij overlijden een uitkering van maximaal een keer het verzekerd bedrag voor Rubriek A.

Uitkering bij adoptie

Heeft u een kind geadopteerd? Dan is het fijn om even niet te hoeven werken. Bij adoptie heeft u recht op een uitkering van 7 dagen.

Uitkering bij overlijden gezinslid of business partner

Komt er onverwacht iemand uit uw gezin te overlijden? Of uw zakenpartner waarmee u het bedrijf runt? Dan heeft u recht op een uitkering van 7 dagen.

Arbeidsongeschikt?

Arbeidsongeschiktheid melden

Heeft u bij ons een AOV afgesloten en raakt u arbeidsongeschikt, omdat u niet meer volledig kunt werken? Bezoek dan voordat u een uitkering aanvraagt eerst uw (huis)arts. Stuur binnen 4 weken na het bezoek aan uw huisarts een volledig ingevuld meldingsformulier naar ons op. Wij nemen op werkdagen binnen 24 uur contact met u op.

Meld arbeidsongeschiktheid via het Meldingsformulier Arbeidsongeschiktheid. Een Generali AOV geeft niet alleen financiële zekerheid, maar ook hulp bij terugkeer naar werk.

Hulp bij re-integratie

Met goede begeleiding vergroot u uw kans om weer aan het werk te komen. Wij kijken daarbij verder dan alleen uw gezondheid. Wij denken graag mee over welke keuzes u kunt maken. De uitdaging is om een balans te vinden tussen de kenmerken en capaciteiten van u als persoon enerzijds en de kenmerken van uw werk anderzijds.

Een goede balans resulteert in een goed werkvermogen. Dat zorgt ervoor dat u langer gezond en met plezier kunt werken. En is bijvoorbeeld een aanpassing van uw werkplek al voldoende om terug te keren? Of biedt herscholing uitkomst? Generali vergoedt uw re-integratiekosten.

'Het leek wel of het licht uitging'

Een burn-out komt vaak als een totale verrassing. Dagelijks helpen wij ondernemers met re-integratie en het weer op de rit zetten van een eigen bedrijf. Een Arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan ook meer dan alleen het voorzien in een inkomen. Wij helpen u om weer gezond te worden, zodat u snel weer aan de slag kan. 

Bekijk het verhaal van ondernemer Hans van der Mast over re-integratie bij burn-out.   

Afsluiten, wijzigen, opzeggen

AOV aanvragen

Heeft u interesse in een Generali arbeidsongeschiktheidsverzekering? Of wilt u zich laten adviseren? Neem dan contact op met uw adviseur. Uw adviseur kan een offerte voor u opvragen en helpt u graag uw verzekeringen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Heeft u nog geen adviseur? 

Zoek adviseur

 

Medische acceptatie

Wij bekijken uw gezondheidssituatie als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanvraagt. Meer informatie over ons acceptatiebeleid.

Zoek een adviseur bij u in de buurt Zoek adviseur

Handige links

Service & Advies

U kunt ons bellen

088 668 00 00 Bel mij terug
(lokaal tarief)


Chatten


Stel uw vraag

Vraag stellen
Generali verzekeringen

Verzekeren is mensenwerk, iedere situatie is anders.

Jennifer Schot
Arbeidsdeskundige

Regel uw zaken eenvoudig online