Woonhuisverzekering

 • Zeer uitgebreide dekking
 • Glas standaard meeverzekerd
 • Garantie tegen onderverzekering
Bereken uw premie
Een van de grootste verzekeraars ter wereld
Meer dan 217.000 klanten in Nederland
Sinds 1870 actief in Nederland

Woonhuisverzekering

Schade aan uw woning veroorzaakt door brand, wind, inbraak, neerslag, bliksem of ontploffing: u moet er niet aan denken. Toch is het belangrijk om er wél bij stil te staan. Zulke schade kan ook u overkomen. Sluit daarom een goede opstalverzekering af, om u voor de financiële gevolgen van onder meer brandschade en inbraakschade te verzekeren.

Woonhuisverzekering

WAT IS VERZEKERD

Met onze opstalverzekering, de Generali Woonhuisverzekering, is uw opstal goed verzekerd voor schades die ontstaan door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Denk daarbij aan brandschade, schade door wind of blikseminslag, inbraak, ontploffing of waterschade.

Bereken uw premie

WIE IS VERZEKERD

Met de Generali Woonhuisverzekering verzekert u uw eigen woning. Als door opstalschade aan uw woning schade ontstaat bij de buren, dan valt dit niet onder uw Woonhuisverzekering. Denk bijvoorbeeld aan lekkage van uw leidingen, waardoor waterschade ontstaat in uw woning en die van uw onderburen. De Woonhuisverzekering dekt alleen de schade aan uw eigen woning.

WANNEER VERZEKERD

U kunt bij ons direct online de Generali Woonhuisverzekering afsluiten. U bent dan verzekerd vanaf de ingangsdatum die u kiest. Dat mag ook per direct zijn. Let op: zorg ervoor dat u de eerste premie binnen 30 dagen na ingangsdatum aan ons overmaakt. Ontvangen wij uw betaling niet, dan bent u al die tijd nog niet verzekerd.

U heeft 14 dagen bedenktijd nadat u uw polis heeft ontvangen. Laat u binnen die 14 dagen weten dat u van de verzekering afziet? Dan is uw verzekering nooit ingegaan. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Ook betaalt u dan geen premie. Onze Woonhuisverzekering is dagelijks opzegbaar.

WAT IS NIET VERZEKERD

De woonverzekering van Generali biedt een uitstekende dekking. Toch zijn er enkele situaties waarin u geen schadevergoeding ontvangt. Bijvoorbeeld omdat de schade is ontstaan door onjuiste of ondeskundige werkzaamheden die aan of om uw woning zijn uitgevoerd. Kijk voor een volledig overzicht van wanneer u geen schade ontvangt in onze polisvoorwaarden. Of lees meer bij Wat is niet verzekerd?

WAT IS OPSTAL

Met opstal/woonhuis bedoelen wij uw woning en alles wat hieraan vastzit. Denk aan:

 •          Uw woning
 •          Bijgebouwen op hetzelfde terrein, zoals een garage of tuinhuis
 •          Funderingen van uw woning en bijgebouwen
 •          Schuttingen
 •          Schuren
 •          Inbouwkasten
 •          Zonweringen, antennes, buitenlampen en zonnepanelen
 •          Vaste vloeren, bijvoorbeeld vloeren die zijn vastgelijmd. Een parketvloer die u er direct uit kunt halen, is geen vaste vloer en is verzekerd onder onze Inboedelverzekering.

Alle spullen in uw huis die u direct en zonder schade kunt verwijderen, vallen onder de Inboedelverzekering. 

Eigen risico

U mag bij ons zelf bepalen of u wel of niet een eigen risico neemt. Standaard heeft u geen eigen risico. U ontvangt bij een schade de volledige schadevergoeding waarop u recht heeft. 

 • Uitzondering: u heeft standaard een eigen risico van € 250,- bij windschade. 

Wilt u wel een eigen risico, dan kunt u kiezen tussen € 500,- of € 1.000,- per schadegeval. Kiest u voor een eigen risico? Dan verminderen wij uw schadevergoeding met dit bedrag. Bij windschade, waar een standaard eigen risico van € 250,- voor geldt, geldt uw gekozen eigen risico. Met andere woorden: wij tellen uw eigen risico niet bij het standaard eigen risico op. Heeft u gekozen voor een eigen risico van € 1.000,-? Dan betaalt u bij windschade dus niet € 1.250,-, maar € 1.000,- eigen risico. 

 • Uitzondering: is er 1 soort schade waarvoor geen eigen risico geldt: glasschade. U ontvangt de volledige schadevergoeding waar u recht op heeft.

Woonsituatie

Waar bent u verzekerd

Met onze Woonhuisverzekering bent u in diverse situaties verzekerd tegen plotselinge en onverwachte schade.

Bewoonde woning

U bent verzekerd voor schade die door een plotselinge, onverwachte gebeurtenis is veroorzaakt. Hieronder valt ook:

 • Breuk van glas in raamkozijnen en deuren die bij uw woning horen en dienen om licht door te laten (inclusief de kosten van noodvoorzieningen)
 • Bij appartementen: schade aan delen van het gebouw waarvan u niet het exclusieve gebruiksrecht heeft. Wij vergoeden dan de schade overeenkomstig het deel waarvoor u eigenaar bent van het totale gebouw. Dit staat in de splitsingsakte

Aan- of verbouw

Heeft de woning of een gedeelte ervan nog geen ramen, een definitief dak of sloten? Dan bent u verzekerd tegen schade veroorzaakt door brand, ontploffing, bliksem, wind en luchtvaartuigen.

Leegstand of gekraakt

U bent alleen verzekerd tegen schade veroorzaakt door brand, ontploffing, bliksem, wind en luchtvaartuigen

Schade aan uw tuin

U krijgt de herstelkosten van uw tuin en de beplanting vergoed. Er zijn wel een paar uitzonderingen. De schade aan uw tuin is niet verzekerd als het komt door:

 • het weer
 • inbraak/diefstal of een poging daartoe
 • vandalisme

Direct dreigende schade aan uw woning

Heeft u kosten gemaakt om deze schade te voorkomen of te beperken, dan krijgt u deze volledig vergoed. Ook schade aan spullen die u gebruikt bij het voorkomen van schade krijgt u vergoed. Net als de kosten die u maakt om de schade op te ruimen. Kijk voor een volledig vergoedingsoverzicht bij Bereddingskosten.

Woning onbewoonbaar

U krijgt de kosten van uw tijdelijke huisvesting maximaal 1 jaar lang vergoed. Het vervoer en de opslag van uw spullen zijn ook gedekt. Lees meer over vergoedingen bij een onbewoonbaar verklaarde woning in onze polisvoorwaarden.

Schade

Schade melden

Wilt u een schade melden? Volg dan de onderstaande stappen:

 • Meld uw schade online of telefonisch, op het nummer 088 - 6680870
 • Vul het schadeformulier in. Scan het ingevulde formulier in en mail het naar schademelden@generali.nl. Stuur foto’s, eventueel ander bewijsmateriaal en, bij aangifte, het proces-verbaal mee.
 • Liever niet mailen? U mag uw ingevulde schadeformulier en bewijsmateriaal ook per post verzenden aan:
  Generali
  t.a.v. Klantcontactcentrum Schade
  Postbus 1888
  1110 CL Diemen

Glasschade melden

Bij glasschade meldt u uw schade direct bij de Generali Glasherstelservice. Bel met 0900 - 200 40 99 of vul het schadeformulier in. De Glasherstelservice herstelt uw glasschade. Wij betalen dit. U hoeft verder niets te doen.

Snelle afhandeling schade

Heeft u schade? Wij begrijpen hoe vervelend dit voor u is. We willen de schade graag zo soepel en zo snel mogelijk voor u afhandelen. We hebben wel uw hulp hierbij nodig.

 • Geef uw schade zo snel mogelijk aan ons door. Dit is belangrijk, omdat wij zo beter de oorzaak van de schade kunnen onderzoeken en de hoogte van uw schadevergoeding kunnen vaststellen.
 • Is uw schade veroorzaakt door een misdrijf? Bijvoorbeeld inbraak of vandalisme? Doe direct aangifte bij de politie. U ontvangt dan een proces-verbaal, die u aan ons kunt doorsturen.
 • Heeft u een schade die niet in onze polisvoorwaarden wordt genoemd? Dan zoeken wij samen naar een oplossing op basis van de voorwaarden.

Schadevergoeding

Heeft u schade aan uw woning? Soms kan schade aan uw woonhuis ook worden gerepareerd. Bijvoorbeeld schade aan uw plafond. In zo’n geval vergoeden wij de reparatiekosten. Kan uw schade niet worden gerepareerd? Dan ontvangt u van ons een schadevergoeding. Laat u een woning herbouwen, dan vergoeden wij of de herbouwwaarde of de vrije verkoopwaarde van uw woning. In onze polisvoorwaarden leest u in welke situaties u de herbouwwaarde of de vrije verkoopwaarde vergoeden.

Let op: heeft u gekozen voor een eigen risico? Dan verminderen wij uw schadevergoeding met dit bedrag.

Garantie tegen onderverzekering

U kunt bij ons niet onderverzekerd zijn. Wij stellen namelijk jaarlijks de herbouwwaarde van uw woning vast op basis van uw adres. De herbouwwaarde van uw woning is het bedrag dat nodig is om het huis opnieuw te bouwen. Op dezelfde plek, van dezelfde grootte en met dezelfde materialen. Omdat wij jaarlijks de herbouwwaarde vaststellen, bieden wij u een garantie tegen onderverzekering

Meest voorkomende schades

Met de Generali Woonhuisverzekering bent u verzekerd tegen diverse schades. Denk aan schade door brand, inbraak en lekkage. Wat zijn de meest voorkomende opstalschades?

 • Waterschade
 • Ruitschade
 • Neerslagschade
 • Windschade
 • Inbraakschade

Afsluiten en wijzigen

Generali Woonhuisverzekering afsluiten

U kunt nu online berekenen hoe voordelig uw premie is en de Generali Woonhuisverzekering direct afsluiten. Heeft u ook al een Inboedelverzekering? Het is slim om beide verzekeringen bij 1 verzekeraar af te sluiten, om gaten en overlappingen in de dekking te voorkomen. Lees hier meer over de voordelen van de Generali Inboedelverzekering.

Woonhuisverzekering berekenen

 

Woonhuisverzekering niet wettelijk verplicht

Uw hypotheekverstrekker kan u verplichten om een opstalverzekering af te sluiten. Een woning verzekeren is hoe dan ook altijd wel zeer verstandig. Schade aan uw woning door bijvoorbeeld brand kan enorm zijn. Veel mensen kunnen dit financiële risico zelf niet dragen. Sluit daarom een woonhuisverzekering af.

Woonhuisverzekering wijzigen

U mag dagelijks uw Woonhuisverzekering wijzigen. Wij beoordelen uw wijziging alsof u een nieuwe verzekering aanvraagt. Uw premie kan door de wijziging veranderen. Lees meer over wijzigingen op de pagina Wat kost een Woonhuisverzekering?

Neem voor het doorgeven van wijzigingen contact met ons op. U kiest zelf hoe u ons wilt bereiken

 • Telefonisch van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.30 uur via 088 - 668 00 00.
 • Sommige aanpassingen, zoals contactgegevens en betaalwijze, kunt ook doorgeven met een online formulier
 • Een e-mail stuurt u naar service@generali.nl.
 • Liever per post? Stuur uw wijziging naar:
  Generali
  t.a.v. Service & Advies
  Postbus 1888
  1110 CL Diemen

Woonhuisverzekering opzeggen

Als u rechtstreeks bij Generali de Woonhuisverzekering heeft afgesloten, dan mag u deze dagelijks opzeggen. Dat kan online, per e-mail en schriftelijk. Onder het bovenstaande kopje Woonhuisverzekering wijzigen vindt u onze contactgegevens. 

De verzekering eindigt op de dag dat u uw verzekering wilt beëindigen, om 24.00 uur. U betaalt alleen premie voor de dagen dat u verzekerd bent. Heeft u te veel betaald? Dan krijgt u dat teruggestort. 

Ook wij mogen uw verzekering beëindigen. Bijvoorbeeld als achteraf blijkt dat u uw woning heeft onderverhuurd. In de polisvoorwaarden van de Woonhuisverzekering leest u wanneer wij uw verzekering mogen stopzetten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over de Generali Woonhuisverzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch, maar ook per e-mail, chat, WhatsApp, Twitter of webformulier.

Woonhuisverzekering bij adviseur

Wilt u een Woonhuisverzekering afsluiten, een offerte opvragen of wilt u advies? Uw adviseur informeert u graag. Heeft u nog geen adviseur? Hier vindt u eenvoudig en snel een adviseur bij u in de buurt.

Voorwaarden Woonhuisverzekering

Deze informatie is geschreven op basis van de voorwaarden Woonhuisverzekering oktober 2015. Heeft u voorafgaand aan deze maand een woonhuisverzekering afgesloten en wilt u informatie over de dekking van úw verzekering? Zoek dan de voorwaarden die voor u gelden.

Werkt u liever met een adviseur? Een woonhuisverzekering via een adviseur afsluiten is ook mogelijk. Wilt u uw verzekeringszaken door een adviseur laten regelen, maar heeft u nog geen adviseur? Vind eenvoudig en snel een adviseur bij u in de buurt.

Bereken uw premie en sluit direct uw woonhuisverzekering af Bereken uw premie

Handige links

Service & Advies

U kunt ons bellen

088 668 00 00 Bel mij terug
(lokaal tarief)


Chatten


Stel uw vraag

Vraag stellen
Generali verzekeringen

Kies zelf hoe u geholpen wilt worden. Stel vragen telefonisch, via de website, e-mail of WhatsApp.

Meta Oehlenschläger
Senior Klantadviseur

 1. U meldt schade

  Schade melden kan telefonisch, online of per post. Stuur uw schadefoto’s, omschrijving van het voorval, eventueel een proces-verbaal en de schade naar ons toe.

 2. Controle

  Wij nemen de schademelding in behandeling en binnen 1 werkdag sturen wij u de bevestiging van uw schademelding.

 3. Vergoeding of schade-expert

  Is de schade verzekerd, dan vergoeden wij de reparatie. In sommige gevallen schakelen we een schade-expert in om u te helpen bij het vaststellen van de schade.

 4. Uitbetaling schade

  Heeft u recht op een schadevergoeding? Wij betalen het schadebedrag binnen 5 werkdagen aan u, uw adviseur of de schadehersteller.

GERELATEERDE BLOGS

Veilig barbecueen – 21 tips

Veilig barbecueen – 21 tips

Door MIEKE FRANSEN - VERHOEF

Veilig barbecueën? De temperaturen stijgen, de avonden worden langer en de slager, viswinkel en groenteman adverteren met allerlei smakelijke spiesen. Hoogste tijd om de barbecue aan te steken. Hoewel steeds meer mensen de kerstdagen al barbecueënd doorbrengen, is de zomer bij uitstek het favoriete barbecueseizoen. Dat ervaren ook de Brandweer en de Brandwondenstichting. Daarom tips en adviezen van de Brandweer en de Brandwondenstichting om veilig te barbecueën.

Tuintrends 2017

Tuintrends 2017

Door WILLIE BRAKELS

Wij gaan de tuin weer in! Wat is er nu lekkerder dan rustig in uw tuin te genieten van een goed boek? Of uw eigen gekweekte groenten te oogsten? De tuin is een plek om tot uzelf te komen. Gaat u ook aan de slag met uw tuin? In 2017 kiezen wij voor tuinen die regenproof en bijenvriendelijk zijn.

Voorkom inbraak tijdens vakantie

Voorkom inbraak tijdens vakantie

Door WILLIE BRAKELS

Inbraak voorkomen tijdens uw vakantie; het nadenken hierover valt voor veel Nederlanders niet in de categorie vakantievoorpret. Toch is preventie belangrijk voordat u op vakantie gaat. Voorkomen is immers beter dan genezen.


Regel uw zaken eenvoudig online