Waardeoverdracht pensioen – hoe werkt dat?

Waardeoverdracht is het overdragen van de waarde van het pensioen dat u via uw oude werkgever hebt opgebouwd, naar de pensioen­regeling van uw nieuwe werkgever.

Waardeoverdracht vraagt u altijd aan bij uw nieuwe pensioenuitvoerder.

Overdracht in 3 stappen

 • U laat uw nieuwe pensioenuitvoerder of werkgever weten dat u uw pensioen misschien wilt overdragen.
 • De nieuwe pensioenuitvoerder vraagt de waarde van uw pensioen op bij uw oude pensioenuitvoerder. U ontvangt een offerte.
 • Als u akkoord gaat met de offerte, wordt het pensioen overgedragen. U ontvangt hiervan een bevestiging.

waardeoverdracht niet in alle gevallen de beste keus.

De meeste mensen kiezen niet voor waardeoverdracht als zij van een eindloon- of middelloonregeling overgaan op een beschikbare premieregeling (pensioen op basis van beleggingen). Kijk samen met uw pensioenadviseur naar de offerte van de pensioenuitvoerder en maak op basis daarvan een weloverwogen keuze.

Nadelen waardeoverdracht

 • Verlies van garantie als u nu een gegarandeerd pensioen of een gegarandeerde verhoging (indexatie) hebt en overstapt naar een pensioen op basis van beleggingen

Voordelen waardeoverdracht

 • Uw pensioen staat op 1 plek
 • U krijgt 1 overzicht
 • Er is geen kans op dubbele kosten voor het administreren en onderhouden

Niet altijd mogelijk

 • U kunt de waarde alleen overdragen als u deelneemt aan een pensioenregeling.
 • Het is niet mogelijk waarde over te dragen van (en naar) een pensioenfonds als de dekkingsgraad lager is dan 100%. De waardeoverdracht kan pas plaatsvinden als het pensioenfonds een dekkingsgraad van minimaal 100% heeft. U kunt de waardeoverdracht wel alvast aanvragen.
 • De werkgever kan waardeoverdracht tegenhouden als de werkgever veel moet bijbetalen bij een waardeoverdracht. Dat kan het geval zijn als u een pensioen op basis van eindloon- of middelloonregeling had.
 • Deed u voor 1 januari 2015 aan een pensioenregeling mee, dan kunt u waardeoverdracht aanvragen als u van baan wisselt. Dit mag dan ook voor al uw oude pensioenrechten. Bent u vanaf 1 januari 2015 gaan deelnemen aan een pensioenregeling? Dan mag u altijd de waarde laten overdragen.