Ik ben met pensioen – welke informatie krijg ik?

Bent u met pensioen? Dan willen wij dat u een goed en helder inzicht heeft in het pensioen dat u van ons krijgt. U ontvangt 3 keer per jaar informatie van ons over uw pensioenuitkering.

1. PENSIOENOVERZICHT PENSIOENGERECHTIGDEN

Jaarlijks ontvangt u een overzicht van wat u in dat jaar aan pensioen zal ontvangen. De bedragen zijn bruto per jaar. Hierover moet dus nog belasting worden betaald. Alle bedragen in dit overzicht zijn exclusief eventuele uitkeringen AOW, ANW of WIA. Het is niet mogelijk om uw pensioenbedrag af te kopen. Wij maken uw pensioenoverzicht met de gegevens die bij ons bekend zijn. Vindt u gegevens die onjuist zijn, geeft u dit dan aan onze collega’s van Service & Advies door.

Voor wie is dit overzicht bedoeld?

Hier staan uw gegevens en die van uw eventuele partner.

Uw pensioenrecht

Het pensioen dat op dit moment wordt uitgekeerd is uw pensioenrecht. Dit kan een ouderdomspensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen zijn. Maar ook een partnerpensioen of wezenpensioen dat is ingegaan na het overlijden van een (gepensioneerde) werknemer.

Bij uw overlijden

Het recht op nabestaandenpensioen (partnerpensioen en/of wezenpensioen) voor uw nabestaanden. Dit wordt uitgekeerd bij uw overlijden.

Houdt uw pensioen zijn waarde?

Als uw pensioen wordt aangepast aan de stijgende prijzen dan staat dat hier vermeld.

2. UITKERINGSSPECIFICATIE

Elk jaar ontvangt u bij de eerste uitkering van dat jaar een uitkeringsspecificatie. Wordt uw pensioen maandelijks uitgekeerd dan ontvangt u de specificatie eind januari. Wordt uw pensioen per kwartaal uitgekeerd dan ontvangt u de specificatie eind maart. Wijzigt uw netto uitkering met meer dan 1 euro? Dan sturen wij u een nieuwe specificatie. Mocht u in 2016 de uitkeringsspecificatie via FiNBOX hebben ontvangen, dan ontvangt u deze uitkeringsspecificatie vanaf heden weer per post. ABN AMRO en Rabobank ondersteunen in 2017 niet langer meer FiNBOX.

3. JAAROPGAVE

In februari ontvangt u de jaaropgaaf van het afgelopen jaar. U ziet hierop uw pensioen- of lijfrente-uitkering, de daarop ingehouden loonheffing en eventuele premie zorgverzekering. Deze opgaaf dient u zorgvuldig te bewaren omdat zij maar eenmaal wordt verstrekt. Verlangt de Belastingdienst (bijvoorbeeld voor uw aangifte inkomstenbelasting) of een andere instantie een opgaaf van uw uitkering(en), gebruik dan een fotokopie en bewaar het origineel. Mocht u in 2016 de jaaropgave via FiNBOX hebben ontvangen, dan ontvangt u deze jaaropgave vanaf heden weer per post. ABN AMRO en Rabobank ondersteunen in 2017 niet langer meer FiNBOX.

MEER INFORMATIE

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over uw pensioenoverzicht, dan kunt u terecht bij een van onze collega’s van Service & Advies. Dat kan telefonisch, per e-mail, chat, Twitter of webformulier.