Generali Pensioen

 • Heldere informatie
 • 24/7 online inzicht
 • Online wijzigingen doorgeven
Zoek adviseur
Een van de grootste verzekeraars ter wereld
Meer dan 217.000 klanten in Nederland
Sinds 1870 actief in Nederland

Pensioen

Transparant, eenvoudig en duidelijk. Dat is de kern van het Generali Pensioen. Betaalbaar voor u en uw werkgever en volledig inzicht in de ontwikkeling van uw pensioen en de stand van de beleggingen. 24/7, als u dat wilt.

Generali pensioen

Generali pensioenregeling

U heeft via uw werkgever een pensioenregeling bij Generali: het Generali Pensioen. Via deze pensioenregeling bouwt u een ouderdomspensioen op voor als u met pensioen bent. En als uw werkgever dit in de pensioenregeling heeft opgenomen, regelt het ook een inkomen voor u als u arbeidsongeschikt raakt en eventueel een inkomen voor uw partner en kind(eren) als u overlijdt.

Onderdelen

Met het Generali Pensioen bouwt u een ouderdomspensioen op. Daarnaast kunnen de volgende regelingen door uw werkgever in de pensioenregeling zijn opgenomen:

 • Partnerpensioen
 • Wezenpensioen
 • WGA-Hiaatpensioen
 • WIA-Excedentpensioen
 • ANW-Hiaatpensioen
 • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Hoe werkt het?

Hoe werkt Generali pensioen?

Het Generali Pensioen is een zogenaamde beschik­barepremieregeling. Dat betekent dat uw werkgever jaarlijks een premie beschikbaar stelt voor uw pensioen. Het kan zijn dat u via uw loon hieraan meebetaalt. Met het pensioenkapitaal dat u op deze manier opbouwt koopt u vlak voor uw pensioendatum een pensioenuitkering.

Pensioenpremies 100% belegd

De premie die uw werkgever voor uw ouderdomspensioen betaalt, beleggen wij. De premies voor een eventuele nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen en de administratiekosten betaalt uw werkgever apart. Wij verrekenen deze niet met de beschikbare premie die uw werkgever voor u betaalt. Daardoor gaat de beschikbare premie volledig naar de opbouw van uw pensioenkapitaal.

Hoogte van uw pensioenkapitaal

Omdat het Generali Pensioen een beschikbarepremieregeling is, weet u niet zeker wat uw pensioenkapitaal is op uw pensioendatum. De hoogte hiervan is dus niet afhankelijk van uw salaris, maar van de premie die uw werkgever jaarlijks beschikbaar stelt voor uw pensioen en daarnaast het rendement van de beleggingen. In de pensioenregeling van uw werkgever vindt u het bedrag dat hij beschikbaar stelt.

Pensioen aankopen

Vlak voor uw pensioendatum koopt u met uw opgebouwde kapitaal bij een pensioenverzekeraar een pensioenuitkering aan. Dat is een levenslange uitkering. U kunt daarvoor, samen met uw adviseur, offertes opvragen bij verschillende verzekeraars. Op basis van een aantal factoren bepalen verzekeraars de hoogte van uw pensioenuitkering. Onder andere:

 • De hoogte van uw opgebouwde pensioenkapitaal
 • De gemiddelde levensverwachting op het moment van aankoop
 • De dan geldende rentestand

Pensioenportaal

Schriftelijke informatie

Naast de informatie die u te allen tijde kunt raadplegen in het Pensioenportaal, ontvangt u van ons ook schriftelijk informatie met betrekking tot uw Generali Pensioen. Zo blijft u goed op de hoogte van de ontwikkeling van uw pensioen. Lees meer over de pensioeninformatie die u van ons ontvangt.

Pensioenportaal

Het Generali Pensioen is duidelijk en transparant. U kunt namelijk, net als uw werkgever, altijd in het Generali Pensioenportaal terecht voor uitgebreide en actuele informatie over uw Generali Pensioen. Hierin ziet u precies welke zaken op uw pensioenregeling van toepassing zijn. Het pensioenportaal heeft voor u de volgende voordelen:

 • U heeft 24/7 online inzicht in uw pensioenregeling
 • U heeft 24/7 online inzicht in de stand van de beleggingen
 • U kunt in het Generali Pensioenportaal eenvoudig persoonlijke wijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld een verhuizing of een geboorte

Let op: Alleen als uw polisnummer begint met NPP062 of NPP063 kunt u inloggen in het Generali Pensioenportaal. U ontvangt hierover automatisch bericht van ons.

Inloggen

 

Totaaloverzicht van uw pensioen

In ons Pensioenportaal vindt u een overzicht van uw Generali Pensioen. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kunt u terecht voor een totaaloverzicht van al uw AOW-rechten en uw elders opgebouwde en nog op te bouwen pensioenrechten.

Meer informatie

Meer informatie

Heeft u vragen over uw Generali Pensioen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor u klaar en geven graag antwoord op uw vragen. Wij zijn telefonisch bereikbaar, maar ook per e-mail, via de chat en via het webformulier. Wij kunnen u helaas niet adviseren over uw pensioen. Neemt u daarvoor contact op met uw financieel adviseur.

Heeft u nog geen financieel adviseur? Zoek dan een adviseur bij u in de buurt

Zoek adviseur

Beleggen

ZELF BELEGGEN OF AAN GENERALI OVERLATEN

Generali regelt een zorgvuldige belegging van uw pensioengelden. Tenzij u aangeeft dat u die verantwoordelijkheid van Generali wilt overnemen. 

Waar kiest u voor?

Laat u Generali uw beleggingen bewaken óf wilt u zelf bepalen hoe u belegt? Als u zelf wilt bepalen hoe u belegt, kiest u ervoor om zélf verantwoordelijk te zijn voor een zorgvuldige belegging van uw pensioenkapitaal en pensioenpremies. Dat betekent dat u alert moet zijn op koerswijzigingen die de hoogte van uw pensioen kunnen beïnvloeden. Heeft u weinig ervaring met beleggen of heeft u twijfels bij deze verantwoordelijkheid? Dan is onze beleggingsoplossing Standaard Life Cycle Pensioen die wij standaard gebruiken voor onze pensioenregelingen, wellicht een alternatief voor u. Generali bewaakt in dat geval uw beleggingen.

Let op: Generali is niet verantwoordelijk voor tegenvallende beleggingsresultaten. Deze blijven voor uw risico

Belegging aanpassen

Of u uw pensioenbelegging kunt wijzigen hangt af van wat er toegestaan is in uw pensioenregeling. Dit kunt u nalezen in uw Pensioen 1-2-3, in het pensioenportaal of in uw pensioenreglement. Staat nergens beschreven dat u keuzemogelijkheden heeft, dan belegt u volgens de Standaard Lifecycle.

Vast of variabel pensioen

Via de Profielwijzer op onze website kan u kiezen om vanaf de 48-jarige leeftijd te gaan beleggen via het Standaard LifeCycle variabel pensioendoel. Via deze Standaard LifeCycle variabel pensioendoel geeft u de voorkeur aan om op de pensioendatum een variabel pensioen aan te kopen. De definitieve keuze voor de aankoop van een vast of variabel pensioen hoeft pas op de pensioendatum gemaakt te worden.

Vast pensioen – Standaard LifeCycle Pensioen

Bij een vast pensioen koopt u op de pensioendatum in één keer een levenslang pensioen aan. Het voordeel is dat u precies weet hoeveel u elke maand ontvangt. Het nadeel is dat de rentestand op pensioendatum voor een belangrijk deel de hoogte van het pensioen bepaalt. Hoe lager de rentestand, hoe lager de levenslange pensioenuitkering.

Variabel pensioen – Standaard LifeCycle variabel pensioendoel

Bij een variabel pensioendoel wordt met een deel van het pensioenkapitaal een pensioenuitkering voor een kortere periode aangekocht. De rest van het pensioengeld blijft belegd. Het nadeel kan zijn dat de pensioenuitkering jaarlijks varieert omdat de hoogte afhankelijk is van de beleggingsopbrengsten. Met een variabel pensioen kan de uitkering hoger, maar ook lager zijn.

Lees meer over de beleggingsmogelijkheden in ons overzicht beleggingsmogelijkheden Generali Pensioen.

 

Pensioenbelegging wijzigen

Handige links

Service & Advies

U kunt ons bellen

088 - 668 00 00 Bel mij terug
(lokaal tarief)


Chatten


Stel uw vraag

Vraag stellen
Generali verzekeringen

Doe uw voordeel met mijn kennis en ervaring.

Jurriaan Krouwels
Senior Relatiemanager

Pensioen - wanneer krijg ik welke informatie?

 1. Bij start en wijziging

  Pensioen 1-2-3

  Alle informatie over uw nieuwe of gewijzigde pensioenregeling.

 2. Juni

  Waardeoverzicht

  Resultaat van uw beleggingen in het voorafgaande jaar.

 3. Juli

  Beleggingen

  Inzicht in de verdeling van uw beleggingen over verschillende fondsen als u niet de standaard belegging heeft.

 4. Augustus en september

  Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

  Overzicht waarin staat hoeveel pensioen u kunt verwachten als u met pensioen gaat.

 5. Einde deelname

  Beëindigingsbrief/UPO einde deelneming

  Bevestiging dat u stopt met de deelname aan de pensioenregeling.

 6. 2020

  UPO gewezen deelnemer

  U neemt niet meer deel aan de pensioenregeling, maar heeft wel waarde opgebouwd.

 7. Elk kwartaal bijgewerkt

  www.mijnpensioenoverzicht.nl

  Overzicht van uw AOW en opgebouwde pensioen.

Regel uw zaken eenvoudig online