In 3 stappen meer weten over uw pensioen.

 • Wat zit er in mijn pensioenregeling?
 • Wat heb ik opgebouwd?
 • Wanneer krijg ik AOW?
Een van de grootste verzekeraars ter wereld
Meer dan 217.000 klanten in Nederland
Sinds 1870 actief in Nederland

Pensioeninzicht

Weet u of u na uw pensionering kunt blijven leven zoals nu? Bekijk uw pensioenregeling, wat u al heeft en wat u naar verwachting later krijgt. En hoe zit dat met de AOW? Inzicht krijgen is niet ingewikkeld, maar wel belangrijk. Alle informatie staat voor u klaar. Het geeft rust dat u het goed geregeld heeft of het besef dat u het nog kan verbeteren.

Inzicht

Wat zit er in mijn pensioenregeling?

In Pensioen 1-2-3 vindt u alle onderdelen van uw pensioenregeling en belangrijk: wanneer u in actie moet komen.

Ga naar pensioen.generali.nl

Wat heb ik opgebouwd en wanneer krijg ik dit?

Hier vindt u een overzicht van uw huidige AOW en uw opgebouwde pensioen bij al uw (ex-) werkgevers.

 • Hoeveel AOW en pensioen heb ik opgebouwd?
 • Wat is mijn te bereiken pensioen?
 • Wat krijgen mijn nabestaanden als ik overlijd?
 • Welke gebeurtenissen zijn van invloed op mijn pensioen?

Ga naar mijnpensioenoverzicht.nl

Wanneer krijg ik AOW?

Op dit moment houden wij rekening met uw huidige AOW-leeftijd. Maar de AOW-leeftijd stijgt. Dit betekent dat u later uw AOW krijgt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U weet pas 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt.

Ga naar svb.nl/aow

Gezin en Pensioen

Trouwen en samenwonen

Gaat u samenwonen of trouwen? Gefeliciteerd! Een mooie stap in uw leven. Bij deze stap is het belangrijk ook een aantal geldzaken te regelen. En uw pensioen is daar één van.

Partner aanmelden

Bij de Generali pensioenregeling heeft uw partner recht op een partnerpensioen als u overlijdt. Maar u moet uw pensioenuitvoerder dan wel laten weten dat u een partner heeft. Woont u samen of bent u getrouwd? Dan kun u uw partner aanmelden. Voor samenwonen is het van belang dat u een samenlevingscontract heeft. Geregistreerde partners kunnen elkaar ook aanmelden voor een pensioencontract.

Samen pensioen opbouwen

U bouwt samen met uw partner pensioen op. Bekijk daarom niet alleen uw eigen regeling maar ook die van uw partner. Hoeveel pensioen bouwen jullie gezamenlijk op? En past dit bij de wensen die u heeft als u met pensioen gaat? Het is aan te raden hier eens in de 2 jaar gezamenlijk bij stil te staan. Want als uw pensioenopbouw niet overeenkomt met uw wensen op pensioenleeftijd, kunt u nadenken over andere manieren op pensioen op te bouwen. Bijvoorbeeld door te sparen, te beleggen of meer te werken.

Scheiding en uit elkaar

Als u gaat scheiden dan is het belangrijk om naar uw pensioen te kijken. Want het pensioen dat u gezamenlijk met uw (ex-)partner heeft opgebouwd, wordt na een echtscheiding verdeeld.

Welk pensioen verdelen?

Het pensioen dat u heeft opgebouwd in de tijd dat u samen was met uw partner, wordt tijdens een scheiding verdeeld. Pensioen dat u voor deze tijd heeft opgebouwd, wordt niet verdeeld. Uw AOW-pensioen is van uzelf en wordt niet verdeeld tijdens een scheiding. Als alleenstaande krijgt u wel een hogere AOW-uitkering.

Hoe gaat de verdeling?

Er wordt gekeken naar het pensioen dat u heeft opgebouwd in de tijd dat u samen was met uw partner. In de meeste gevallen krijgt u beiden de helft. Maar het kan zijn dat u tijdens de scheiding andere afspraken maakt en het pensioengeld anders verdeelt of helemaal niet verdeelt. Het is aan te raden dit met uw financieel adviseur te bespreken. Geef binnen 2 jaar aan uw pensioenuitvoerder aan hoe uw opgebouwde pensioen na de scheiding verdeeld moet worden.

Nabestaandenpensioen blijft staan

In veel pensioenregelingen heeft u recht op een nabestaandenpensioen. Als u uw partner heeft aangemeld op uw pensioenregeling, dan ontvangt uw partner een nabestaandenpensioen. Ook na de scheiding blijft het recht hierop bestaan. Als u overlijdt, krijgt uw ex-partner dan een uitkering; een bijzonder nabestaandenpensioen.

Informatie van de Overheid

Werk en pensioen

Eerste baan

Uw eerste baan, een spannende stap in uw leven. Wanneer u begint met werken, lijkt het nog heel lang te duren voor u met pensioen gaat. Toch is het belangrijk om u te verdiepen in uw pensioen. Want als u straks op pensioenleeftijd bent, is het lastig om nog iets aan uw financiële situatie te veranderen. Nu is het moment. Zodat uw financiële situatie na uw pensioen past bij uw wensen.

Pensioen als arbeidsvoorwaarde

Na het salaris is uw pensioen de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Bekijk daarom goed welke regelingen u in uw pensioenregeling krijgt. Vraag aan uw nieuwe werkgever hoeveel uw eigen bijdrage is aan uw pensioen. Dit kunt u eventueel meenemen in de onderhandeling van uw salaris.

Welke regelingen?

Wat zit er allemaal in de pensioenregeling die u heeft? Heeft u bijvoorbeeld recht op een nabestaandenuitkering? Dan kunt u uw partner (en kinderen?) aanmelden voor uw pensioenregeling. En heeft u recht op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid? Als u hier geen recht op heeft, kunt u ervoor kiezen om zelf wat geld achter de hand te houden, mocht u arbeidsongeschikt worden.

Ontslag

Krijgt of neemt u ontslag? Dan heeft dit ook gevolgen voor uw pensioen. Neem in uw financiële berekeningen niet alleen het verlies van salaris mee maar ook de gevolgen voor uw pensioenopbouw.

Pensioenopbouw stopt

Het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever, stopt als u uw baan verliest. Het pensioen dat u al heeft opgebouwd, blijft staan. Op uw pensioenleeftijd wordt dit pensioen aan u uitgekeerd. U kunt ook kiezen voor waardeoverdracht naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.

Parttime werken

Gaat u minder werken of heeft u een parttimecontract? Dan krijgt u minder salaris dan wanneer u fulltime zou werken. Veel mensen realiseren zich niet dat dit ook invloed heeft op uw pensioen. Want hoe minder u verdient, hoe minder pensioen u opbouwt.

Invloed op gehele pensioenregeling

Gaat u minder werken? Dan bouwt u ook minder pensioen op. Dit heeft niet alleen gevolgen voor uw eigen financiële situatie op pensioenleeftijd maar ook op dat van uw nabestaanden. Want mocht u komen te overlijden, dan krijgen uw nabestaanden ook een lagere uitkering. Bekijk daarom goed wat de gevolgen zijn van minder werken, voordat u de beslissing neemt. U kunt dit het beste samen met uw financieel adviseur doen.

Zelf opbouwen

Stel dat uw pensioen op pensioenleeftijd lager is dan u eigenlijk wilt maar u wilt toch minder gaan werken, dan kunt u ook op andere manieren pensioen opbouwen. U kunt ervoor kiezen om (een deel van) uw geld te beleggen of te sparen. Beslis pas na inzicht in uw pensioen hoeveel minder u wilt werken.

Nieuwe baan

Heeft u een nieuwe baan? Dan kunt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe werkgever. Dat noemen we ´waardeoverdracht´. Dat kan gunstig zijn als de nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of omdat u al uw pensioen onder één dak wilt hebben. Wilt u uw pensioen meenemen naar uw nieuwe werkgever? Geeft u dat dan door aan de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. Wilt u dat niet? Dan blijft uw pensioenkapitaal bij Generali staan.

Meer over waardeoverdracht

Met pensioen

Pensioen aankopen

Gaat u binnenkort met pensioen? Dan kunt u van uw opgebouwde kapitaal een pensioen aankopen. Het maakt niet uit bij welke pensioenuitvoerder u uw pensioen heeft opgebouwd. U kunt zelf kiezen waar u uw pensioen aankoopt.

Pensioen aankopen

Het is aan te raden meerdere pensioenuitvoerders te vergelijken voordat u een pensioen aankoopt. Bekijk welke aanbieder u wat biedt, dit kan namelijk behoorlijk verschillen. Met uw opgebouwde pensioen koopt u een levenslange uitkering. De meeste mensen kiezen ervoor om een maandelijkse uitkering te ontvangen.

Hoogte van uw pensioen

U heeft gedurende uw leven een pensioenpotje (uw pensioenkapitaal) opgebouwd. Hiermee koopt u een pensioenuitkering aan. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw pensioenkapitaal, maar ook van de rentestand op dat moment en de beleggingen. Bespreek met een financieel adviseur wat uw mogelijkheden zijn en hoeveel pensioenuitkering u maandelijks kunt verwachten.

3 Pijlers

Pijler 1: AOW

Iedereen in Nederland bouwt automatisch AOW op. Dit is een vast bedrag op basis van het minimumloon in Nederland. Als u de AOW leeftijd heeft bereikt, krijgt u een maandelijkse AOW uitkering van de staat.

Hoeveel AOW krijgt u later?

Pijler 2: Pensioen

Pensioen bouwt u op via uw werkgever. De meeste werkgever bieden een pensioenregeling, via een pensioenuitvoerder of via een bedrijfspensioenfonds. De premies voor uw pensioen worden gedeeltelijk door uw werkgever betaalt en gedeelte door uzelf via uw salaris. Op de afgesproken pensioenleeftijd, heeft u een bepaald bedrag – uw pensioenkapitaal – opgebouwd. Hiermee koopt u een pensioen aan, wat meestal een maandelijkse uitkering is tot het einde van uw leven.

Pijler 3: Vrijwillig pensioen

U kunt ervoor kiezen om zelf pensioen op te bouwen. Bekijk wat uw financiële wensen zijn na uw pensioenleeftijd. Als u vindt dat de opbouw van uw pensioen via uw werkgever en uw AOW te laag zijn, dan kunt u zelf pensioen opbouwen. Dit kan bijvoorbeeld door te sparen of te beleggen

Ik luister naar u en bied u concrete oplossingen.

André Blok
Relatiemanager
Generali verzekeringen - André Blok

 1. Pensioen 1-2-3

  In Pensioen 1-2-3 vindt u alle onderdelen van uw pensioenregeling en belangrijk: wanneer u in actie moet komen.

 2. Mijnpensioenoverzicht.nl

  Overzicht van uw huidige AOW en uw opgebouwde pensioen bij al uw (ex-) werkgevers.

 3. Wanneer krijg ik AOW?

  Ga naar svb.nl/aow 2. Ga naar ‘Wanneer krijgt u AOW?