Overlijdensrisico verzekering

 • Financieel vangnet
 • Te koppelen aan hypotheek
 • Niet-rokerstarief
Bereken uw premie
Een van de grootste verzekeraars ter wereld
Meer dan 217.000 klanten in Nederland
Sinds 1870 actief in Nederland

Overlijdensrisicoverzekering

De Generali Overlijdensrisicoverzekering (ORV) verzekert u van financiële bescherming bij overlijden van een verzekerd persoon. Een overlijden kan namelijk verstrekkende financiële gevolgen hebben. Want uw woonlasten of de studiekosten van uw kinderen lopen gewoon door. Als u overlijdt, dan keert de Overlijdensrisicoverzekering een eenmalig bedrag uit.

Dekking

Wat is verzekerd

Met de Generali Overlijdensrisicoverzekering verzekert u uw leven en/of dat van iemand anders. Overlijdt u (of de andere persoon) tijdens de looptijd van de verzekering? Dan betalen wij eenmalig een bedrag uit.

Overlijdt u (of de andere persoon) als de verzekering is afgelopen? Dan keren wij niets uit. Hierin verschilt de Overlijdensrisicoverzekering van een Uitvaart- of Begrafenisverzekering.

Met de premie voor de Overlijdensrisicoverzekering bouwt u geen kapitaal op. Eindigt de verzekering? Dan keren wij geen geld uit.

Bereken uw premie


Al 3 jaar op rij (2015, 2016 en 2017) krijgt Generali van MoneyView 5 sterren voor de prijs van de annuïtair dalende Overlijdensrisicoverzekering. Meer weten? 

Wie is verzekerd

U kiest zelf wie zijn leven u verzekert. Uw eigen leven bijvoorbeeld, of dat van uw partner. U kunt ook het leven van 2 personen verzekeren. Bijvoorbeeld dat van u én uw partner.

U kunt alleen personen verzekeren die bij het afsluiten van de verzekering:

 • minimaal 18 jaar en maximaal 70 jaar zijn,
 • in Nederland wonen, en
 • in Nederland belasting betalen.

De minimale looptijd van de verzekering is 5 jaar en de maximale looptijd is 50 jaar. U kunt tot de leeftijd van 80 jaar verzekerd zijn.

Wanneer bent u verzekerd

U bent verzekerd nadat u de eerste premie heeft betaald. U bent dan verzekerd vanaf de datum die op uw polis staat, bij ‘Ingangsdatum’.

In sommige gevallen bent u al verzekerd voor het risico op overlijden terwijl wij uw aanvraag behandelen. U heeft dan een ‘voorlopige verzekering’.

Waar bent u verzekerd

U bent overal ter wereld verzekerd.

Wat is niet verzekerd

In een aantal situaties keren wij niet of minder uit. Bijvoorbeeld bij zelfdoding (of een poging daartoe) binnen 2 jaar na het begin van de verzekering. Of bij overlijden als militair of ambtenaar door gevechtshandelingen in het buitenland.

Tot wanneer bent u verzekerd

Als u de verzekering afsluit, dan spreken wij samen af tot welke datum u verzekerd bent. Die datum staat op uw polis bij: ‘Einddatum’. In sommige situaties eindigt uw verzekering al eerder:

 • als de verzekerde is overleden. Zijn er 2 verzekerden? Dan stopt uw verzekering ook als één van hen is overleden.
 • als u uw verzekering beëindigt;
 • als wij uw verzekering beëindigen. Dat doen we alleen bij fraude, opzettelijke misleiding of als u uw premie niet betaalt.

Hoeveel verzekeren

Hoeveel verzekeren

Hoeveel u verzekert, hangt af van de reden waarom u de verzekering nodig heeft. Standaard verzekeren wij minimaal € 10.000,- en maximaal € 1.800.000,-. Hogere bedragen kunt u in overleg aanvragen.

Hypotheek

Bij veel hypotheken verplicht de hypotheekverstrekker dat u een Overlijdensriscoverzekering afsluit. De hoogte van de verzekering is afhankelijk van het hypotheekbedrag, de waarde van het huis en van de vraag of de NHG van toepassing is. Het bedrag verschilt per hypotheekverstrekker.

Rekenhulp Overlijdensrisicoverzekering

Als u een Overlijdensrisicoverzekering afsluit, is het belangrijk om te weten hoeveel geld u nodig heeft om uw familie verzorgd achter te laten als u er niet meer bent. Om de hoogte van dit bedrag te berekenen, maakt u gebruik van de Rekenhulp Overlijdensrisicoverzekering

Inkomen voor partner en kinderen

Bij overlijden daalt het gezinsinkomen of is er extra geld nodig voor zorgtaken. U kunt dit opvangen met een overlijdensrisicoverzekering.

Alimentatieverzekering

Bij overlijden van de alimentatieplichtige stopt de betaling van de alimentatie. U verzekert de alimentatie-inkomsten die u nog moet ontvangen met een Overlijdensrisicoverzekering.

Het is ook mogelijk om de Overlijdensrisicoverzekering te gebruiken voor zakelijke toepassingen zoals compagnonsverzekering of lening.

 

Gelijkblijvende of dalende verzekering

Afhankelijk van het doel van uw verzekering, kiest u of de verzekering altijd hetzelfde bedrag moet uitkeren of dat het kan dalen in de loop der tijd. Laat u het verzekerde bedrag dalen? Dan is uw premie lager.

Gelijkblijvend

Met een gelijkblijvende Overlijdensrisicoverzekering verzekert u de gehele looptijd van de verzekering een vast bedrag.

Lineair dalend

Met een lineair dalende Overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerd bedrag elk jaar met eenzelfde bedrag.

Annuïtair dalend

Met een annuïtair dalende Overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerd bedrag jaarlijks met een annuïteitspercentage dat u zelf kiest. Aan het begin daalt het bedrag nauwelijks. Aan het eind van de looptijd daalt het verzekerd bedrag sneller. Het annuïteitspercentage is vaak afhankelijk van de hypotheek waar deze verzekering bij hoort.

Overlijden

Overlijden

Een overlijden is zeer aangrijpend. Wij begrijpen dat u bij uw familie en naasten wilt zijn. Daarom helpen wij u zo snel en helder mogelijk.

Wat moet ik doen bij overlijden?

U meldt overlijden

Overlijden melden kan online of per post. Wij vragen u daarbij om een aantal documenten mee te sturen.

Beoordeling

U krijgt per mail een bevestiging van uw melding. Op basis van uw informatie beoordelen wij de situatie.

Meer informatie nodig

In sommige gevallen is meer informatie nodig. Bijvoorbeeld als het niet helemaal duidelijk is wie de erfgenamen zijn. In dat geval nemen wij of uw adviseur contact met u op.

Uitbetaling

Wij zorgen ervoor dat u snel het geld krijgt waarop u recht heeft. Het bedrag keren wij uit aan de begunstigden. Is de verzekering verpand? Dan gaan we na welk bedrag aan de pandhouder (meestal hypotheekverstrekker) moet worden uitgekeerd. Als er dan nog geld overblijft, dan keren we dat uit aan de erfgenamen.

Lees verder

Ontvanger uitkering

De persoon die op de polis als begunstigde staat vermeld, ontvangt de uitkering. Staat in het testament iemand anders vermeld? Ook dan keren wij toch uit aan de begunstigde die op de polis staat. Dat doen wij omdat de verzekeringnemer bij ons heeft aangegeven aan wie wij de uitkering uit de verzekering moeten overmaken.

Afsluiten & wijzigen

Rekenhulp Overlijdensrisicoverzekering

Bij het afsluiten van een Overlijdensrisicoverzekering is het belangrijk om te weten hoeveel geld u nodig heeft om uw familie verzorgd achter te laten als u er niet meer bent. Om dit bedrag te berekenen, maakt u gebruik van de Rekenhulp Overlijdensrisicoverzekering.

Overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Een Overlijdensrisicoverzekering kunt u direct online afsluiten. Bereken nu online uw premie. 

Bereken uw premie

 

 

Waar moet u rekening mee houden?

Tijdens de aanvraag van de verzekering vragen wij u een aantal keuzes te maken.

Begunstiging

U kiest zelf wie de uitkering krijgt bij overlijden. Die persoon noemen we de begunstigde van de verzekering. Geeft u bij de aanvraag geen eigen begunstigde op? Dan hanteren wij de standaardbegunstiging.

Een nabestaande die op de polis staat, kan de uitkering al bij voorbaat aanvaarden: hij gaat er dan mee akkoord dat hij de uitkering krijgt als de verzekerde overlijdt. Hij heeft dan meer zekerheid dat hij de uitkering daadwerkelijk krijgt. Want u (of iemand anders namens u) kan de verzekering niet zonder zijn toestemming wijzigen.

Roken of niet-roken

U krijgt niet-rokerskorting als u 2 jaar of langer niet gerookt hebt. Was u een niet-roker en gaat u weer roken? Geef dat dan aan ons door. Dan passen wij de premie aan.

Betaling

U heeft de keuze tussen automatische incasso per maand, kwartaal, half jaar of jaar. De minimale termijnpremie is € 1,- per maand, € 3,- per kwartaal, € 6,- per halfjaar en € 12,- per jaar. Acceptgiro is alleen mogelijk bij jaarbetaling.

Betaalt u niet op tijd? Of mislukt de automatische incasso van uw premie? U heeft dan 30 dagen de tijd om alsnog te betalen. Doet u dat niet? Dan mogen wij uw verzekering met terugwerkende kracht beëindigen.

Gezondheidsvragen en medische acceptatie

Om in te schatten hoe groot de kans is dat u tijdens de looptijd van de verzekering komt te overlijden, stellen wij u vragen over uw gezondheid in het verleden en op dit moment. Wij volgen hierbij de Wet op de medische keuringen en het Protocol Verzekeringskeuringen.

Meer over medische acceptatie

Financieel belang en technische acceptatie

Wilt u meer dan € 500.000,- verzekeren? Dan vragen wij u of uw adviseur om het bedrag te onderbouwen. U ontvangt hiervoor een formulier.

Verzekering wijzigen

Het is belangrijk dat uw verzekering goed past bij uw persoonlijke situatie.

Verhogen bedrag

Als u het bedrag verhoogt, dan vragen wij de verzekerde om aanvullende gezondheidsvragen te beantwoorden. Wij nemen daarover contact op met de verzekerde. Uw premie gaat dan ook omhoog.

Begunstiging

Als u wilt wijzigen wie de uitkering krijgt, dan stuurt u ons een schriftelijk verzoek ondertekend door de verzekeringnemer(s).

Heeft de begunstigde die op de polis staat verklaard akkoord te zullen gaan met de uitkering (‘de uitkering aanvaard’)? Dan kunt u de verzekering alleen wijzigen met schriftelijke toestemming van deze persoon.

Rookgedrag

Geef het in ieder geval aan ons door als u 2 jaar of langer bent gestopt met roken, of als u (weer) begonnen bent met roken. Begint u weer met roken? Dan gaat uw premie omhoog. Bent u 2 jaar gestopt met roken dan gaat uw premie omlaag.

Wijzigingskosten

Voor administratieve wijzigingen zoals adreswijzigingen of wijziging begunstiging rekenen wij geen wijzigingskosten.

Verhuizing

Geef uw verhuizing rechtstreeks aan ons door. Zo mist u geen belangrijke informatie.

Raadpleeg uw adviseur

Verandert er iets in uw situatie? Dan kunt u bij uw adviseur terecht voor advies. Hij kan u vertellen wat de gevolgen zijn voor uw verzekering. Overleg ook met uw adviseur als u de verzekering wilt aanpassen.

Voorwaarden

Deze informatie is geschreven op basis van de voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering september 2016 . Heeft u voorafgaand aan deze maand een overlijdensrisicoverzekering afgesloten en wilt u informatie over de dekking van úw verzekering? Zoek dan de voorwaarden die voor u gelden.

Werkt u liever met een adviseur? Een Overlijdensrisicoverzekering via een adviseur afsluiten is ook mogelijk. Wilt u uw verzekeringszaken door een adviseur laten regelen, maar heeft u nog geen adviseur? Vind eenvoudig en snel een adviseur bij u in de buurt.

Verzekering beëindigen

U mag de verzekering beëindigen. Dat kan per brief met handtekening. Zonder voorwaarden, zonder uitleg. De verzekering eindigt op de datum waarop u de eerstvolgende premie had moeten betalen. Wilt u bijvoorbeeld in april de verzekering beëindigen en de eerstvolgende premie had u in november moeten betalen? Dan bent u nog verzekerd tot november.

Is uw verzekering gekoppeld aan uw hypotheek of lening? Dan kunt u de verzekering alleen beëindigen met schriftelijke toestemming van uw geldverstrekker.

Heeft begunstigde die op de polis staat verklaard akkoord te zullen gaan met de uitkering (‘de uitkering aanvaard’)? Dan kunt u de verzekering alleen beëindigen met schriftelijke toestemming van deze persoon.

Met de premie voor de Overlijdensrisicoverzekering bouwt u geen kapitaal op. Als u de verzekering beëindigt, krijgt u daarom geen geld terug.

Zoek een adviseur bij u in de buurt Zoek adviseur

Handige links

Service & Advies

U kunt ons bellen

088 668 00 00
(lokaal tarief)
Bel mij terug

Chatten

Stel uw vraag

Vraag stellen

 1. U vraagt de verzekering aan

  Heeft u onze offerte goed doorgelezen, en past het bij uw wensen en situatie? Dan vraagt u de verzekering aan. De verzekerde ontvangt een lijst met gezondheidsvragen.

 2. Medische beoordeling

  Zijn er geen medische bijzonderheden? Dan is uw aanvraag medisch akkoord.

 3. Meer informatie nodig

  Soms is er meer informatie nodig van uw arts of vragen wij om een medische keuring.

 4. Acceptatievoorstel

  Als wij alle informatie hebben, dan doen wij u een voorstel voor de geoffreerde of hogere premie. Soms wijzen wij een aanvraag af.

 5. Meer dan € 500.000? Extra informatie

  Bij hoge bedragen hebben wij extra informatie nodig om te bepalen of het bedrag past bij uw beroep en inkomen.

 6. Start van uw verzekering

  U heeft een ingangsdatum voor uw verzekering gekozen. Accepteren wij uw aanvraag? Dan gaat uw verzekering op die datum in. U ontvangt dan een polis, dat is uw verzekeringsbewijs.

GERELATEERDE BLOGS

Ouders niet getrouwd – hoe zit dat met wezenpensioen

Ouders niet getrouwd – hoe zit dat met wezenpensioen

Door ANNE SCHOLTEN

Het CBS meldt dat er in 2015 75.000 baby’s waren van wie de ouders niet gehuwd waren. Het komt steeds vaker voor dat kinderen worden geboren bij een moeder en een vader die niet getrouwd zijn. Wat betekent dit voor het wezenpensioen? En, moet de geboorte van een kind nu wel of niet worden opgegeven bij de pensioenuitvoerder?

Wat als je er ineens alleen voor staat?

Wat als je er ineens alleen voor staat?

Door CAROLINE DAUTZENBERG

Als je een huis koopt en een hypotheek afsluit, is het gebruikelijk dat je hierbij ook een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afsluit. Zo is de bank verzekerd van de lening als een van jullie komt te overlijden. Maar met een ORV kun je meer dan alleen je hypotheek aflossen. En vaak is alleen (een deel van) je hypotheek aflossen niet genoeg.


Regel uw zaken eenvoudig online