Volmachten

Bij Generali kunt u direct verzekeringen afsluiten. Ook werken wij samen met professionele, externe adviseurs. Hier kunt u terecht voor informatie en persoonlijk advies. Daarnaast werken we samen met volmachten. Dit zijn financiële dienstverleners die de bevoegdheid hebben om namens Generali verzekeringen af te sluiten.


WIE IS MIJN AANSPREEKPUNT?

Heeft u een verzekering bij een gevolmachtigd agent? Dan is de agent uw aanspreekpunt. Heeft u een verzekering lopen via een adviseur, dan is deze uw aanspreekpunt. Wij werken samen met 44 gevolmachtigde agenten. Bij onze volmachten kunt u terecht voor de volgende particuliere en zakelijke schadeverzekeringen:

  • Verzuim
  • Brand
  • Algemene aansprakelijkheid
  • Recreatie
  • Ongevallen
  • Motorrijtuigen
  • Transport

Werkwijze gevolmachtigde agent

Een gevolmachtigde agent neemt bijna alle werkzaamheden van ons over. Denk hierbij aan werkzaamheden als offreren, accepteren en het wijzigen van verzekeringen. Maar ook polis-administratie, schadebehandeling en de incasso van de premie. Uiteraard hebben wij regels opgesteld en is het schaderisico voor ons.

Onafhankelijkheid 

Een gevolmachtigd agent kan meerdere volmachten van diverse verzekeraars hebben. Dit maakt hem minder afhankelijk. Daarbij is de agent niet verplicht om de verzekeringen bij die partijen onder te brengen waar hij een volmacht van heeft.

GENERALI ALS RISICODRAGER

Een gevolmachtigd agent moet volledig voldoen aan de eisen van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is en is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). Deze partijen zorgen voor kwaliteitsregels en –bewaking. Generali blijft in alle gevallen risicodrager. Dit betekent dat de gevolmachtigde agent geen financieel risico loopt voor de afgesloten verzekeringen.