Fonds Slachtofferhulp

Woninginbraak, mishandeling, stalking, huiselijk geweld, een verkeersongeluk: jaarlijks maken vele Nederlanders ingrijpende gebeurtenissen mee. Fonds Slachtofferhulp helpt slachtoffers en nabestaanden hun leven weer op de rails te krijgen na een ongeval, een misdrijf of een ramp.

Ruim 4 miljoen slachtoffers per jaar

Jaarlijks zijn in Nederland 4 miljoen mensen slachtoffer van een misdrijf. Bovendien vallen er in het verkeer bijna 800 doden en raken er 100.000 mensen gewond. Slachtoffers krijgen te maken met ernstige financiële, juridische en lichamelijke gevolgen. Daarnaast lopen 150.000 slachtoffers per jaar ernstige emotionele schade op.

Hulp door gedeelde verantwoordelijkheid

Generali vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk slachtoffers adequate hulp krijgen. Net als het Fonds Slachtofferhulp vinden wij dat iemand die vanuit de samenleving iets wordt aangedaan, ook vanuit de samenleving de helpende hand krijgt. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid, bedrijfsleven en particulieren. Fonds Slachtofferhulp zorgt daarbij voor de best denkbare opvang, veerkracht en weerbaarheid van slachtoffers.

Belangrijk werk

Fonds Slachtofferhulp helpt sinds 1989 ieder jaar weer duizenden slachtoffers en nabestaanden op velerlei gebieden:

  • Het Fonds ondersteunt organisaties die praktische en emotionele hulp bieden.
  • Het Fonds stimuleert wetenschappelijk onderzoek.
  • Het Fonds financiert projecten die bijdragen aan een veiligere samenleving.
  • Het bedrijfsleven is van groot belang voor het functioneren van Fonds Slachtofferhulp. Verschillende bedrijven, waaronder Generali, ondersteunen het werk van Fonds Slachtofferhulp.

Meer weten of donateur worden?

Ga direct naar de site van Fonds Slachtofferhulp.