Sponsoring

Generali sponsort verschillende initiatieven. Met onze activiteiten willen we het welzijn van mensen vergroten en helpen om zich beter staande te houden in de maatschappij. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen kennis heeft van financiën en verzekeren.

Geld, kennis of andere hulp

Wij richten ons sponsorbeleid op mensen in Nederland. Onze voorkeur gaat in de eerste plaats uit naar verenigingen en stichtingen en in de tweede plaats naar individuen. Wij geven niet alleen geld, maar delen ook kennis of leveren extra handen. Wij bekijken per initiatief wat nodig is.

Sponsoring aanvragen

Grootschalige publiciteit is voor ons geen voorwaarde om op een initiatief in te gaan. Ons uitgangspunt is dat we direct de mensen steunen die het nodig hebben. 

Om in aanmerking te komen voor sponsoring door Generali, is het belangrijk dat het past binnen het sponsorbeleid van Generali. Wij toetsen uw aanvraag hieraan.

HET SPONSORBELEID VAN GENERALI

Generali richt zich met haar sponsorbeleid op initiatieven die vallen binnen de thema’s:

• Welzijn vergroten.

• Educatie/kennis opdoen, bij voorkeur gerelateerd aan de thema’s financiën en/of verzekeren.

• Mensen helpen zich beter staande te houden in deze maatschappij.

RANDVOORWAARDEN SPONSORBELEID

• Generali richt zich met haar sponsorbeleid uitsluitend op mensen in Nederland.

• De voorkeur gaat uit naar groepen (vereniging/stichting) en in de tweede plaats naar individuen.

• De initiatieven moeten altijd in het verlengde van onze waarden liggen.

• Doel is niet alleen maar geld geven. Generali kan ook besluiten mensen te leveren en bijvoorbeeld kennis te delen of extra handjes te leveren. Dit wordt per initiatief bekeken.

• De aanvrager van sponsoring moet verzekeraars een warm hart toedragen.

Wilt u een sponsoraanvraag doen of hebt u nog vragen? Stuurt u dan een e-mail naar communicatie@generali.nl.

Generali steunt Fonds Slachtofferhulp

Jaarlijks maken vele Nederlanders ingrijpende gebeurtenissen mee. Fonds Slachtofferhulp helpt slachtoffers en nabestaanden hun leven weer op de rails te krijgen.

Direct naar sponsoring Fonds Slachtofferhulp

Generali steunt LEF

LEF heeft als doel om het financieel bewustzijn van jongeren tussen 16 en 18 jaar te vergroten. Net als LEF willen wij jongeren laten begrijpen wat geld kan betekenen en inzicht geven in geld en gedrag. Wij steunen LEF bijvoorbeeld door het geven van gastlessen.

Direct naar sponsoring LEF

Generali AM Innovatieprijs

Het stimuleren van innovatie binnen de verzekeringsbranche vinden wij zeer belangrijk. Dat kunnen wij niet alleen. Daarom leveren wij een actieve bijdrage aan het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen en ideeën die verzekeringen beter maken. Iedereen met een idee kan een bijdrage leveren, of u nu net afgestudeerd bent of juist al jaren een eigen bedrijf hebt.

Direct naar Generali AM Innovatieprijs