Wat betekent de integratie voor mij als klant?

De volledige integratie van de activiteiten van Generali Nederland in a.s.r. zal in stappen plaatsvinden en naar verwachting uiterlijk in 2020 afgerond worden. Zodra dat mogelijk is, worden de verzekeringspolissen van Generali Nederland ondergebracht bij de a.s.r.-labels. Het merk Generali zal in Nederland verdwijnen.

Op dit moment heeft de overname door a.s.r. nog geen gevolgen voor u. Wij informeren u persoonlijk, zodra er voor u iets verandert.

Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen.

 

Vraag

Antwoord

Waarom neemt a.s.r. Generali Nederland over?

Generali Group heeft besloten om zich terug te trekken uit een aantal landen (waaronder Nederland) en daarmee kapitaal vrij te spelen voor investering in groeimarkten. a.s.r. wil juist zijn positie op de Nederlandse verzekeringsmarkt verstevigen. De overname past binnen de strategie van a.s.r. om naast organische groei ook te groeien door middel van kleine en middelgrote overnames. Met deze overname kunnen schaal- en kapitaalvoordelen behaald worden. a.s.r. wil de krachten van Generali Nederland behouden en de bestaande portefeuilles.

Wanneer is de overname afgerond?

Beide partijen hopen de overname te kunnen afronden in het eerste kwartaal van 2018. De overname vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank en Autoriteit Consument en Markt.

Wat verandert er voor mij als klant?

Voorlopig verandert er nog niets voor onze klanten. Tot dat de overname is afgerond, blijven a.s.r. en Generali Nederland als aparte bedrijven actief op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Integratie van de activiteiten van Generali Nederland in a.s.r. zal in stappen plaats vinden en naar verwachting uiterlijk in 2020 afgerond worden. U mag van ons verwachten dat wij u onverminderd goed van dienst zullen zijn.  U bent en blijft verzekerd van alle aandacht.

Welke rechten heb ik als klant bij een overname?

U heeft dezelfde rechten bij een overname als in een situatie waarin geen overname plaatsvindt. U kunt te allen tijde uw reactie geven op de communicatie rondom de overname, een klacht indienen of uw verzekeringen opzeggen, mocht u daartoe besluiten. Liever hebben wij uiteraard dat u bij ons blijft. U mag van ons verwachten dat onze service onverminderd hoog blijft.

Hoe blijf ik geïnformeerd over het samengaan van a.s.r. en Generali Nederland?

Op de website van Generali Nederland (en a.s.r.) vindt u alle informatie over de voorgenomen overname en wat dit op termijn zal betekenen voor onze klanten.

(Tot wanneer) blijft het merk Generali Nederland bestaan?

Voorlopig verandert er nog niets voor onze klanten. Na goedkeuring van de toezichthouders op de voorgenomen overname zal Generali Nederland uiteindelijk volledig opgaan in a.s.r. De integratie van de activiteiten van Generali Nederland in a.s.r. zal naar verwachting uiterlijk in 2020 afgerond worden. Het merk Generali zal in Nederland verdwijnen.

Verandert mijn verzekering van Generali Nederland na het samengaan van a.s.r. en Generali Nederland?

Voorlopig verandert er nog niets voor onze klanten. Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen of uw product verandert. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke uitkomsten van de integratie. Indien er veranderingen plaatsvinden dan informeren wij u persoonlijk.

Wijzigen de (polis)voorwaarden van mijn verzekering als a.s.r. en Generali Nederland samengaan?

Voorlopig verandert er nog niets voor onze klanten. Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen of de (polis)voorwaarden van uw product verandert. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke uitkomsten van de integratie. Indien er veranderingen plaatsvinden dan informeren wij u persoonlijk.

Verandert de rente van mijn Generali Nederland verzekering door het samengaan van a.s.r. en Generali Nederland?

Voorlopig verandert er nog niets voor onze klanten. Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen of uw rente verandert. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke uitkomsten van de integratie. Indien er veranderingen plaatsvinden dan informeren wij u persoonlijk.

Is mijn offerte nog geldig nu Generali Nederland en a.s.r. samengaan?

Ja, voorlopig verandert er nog niets voor onze klanten. U kunt nog steeds gebruik maken van de uitstaande offerte met behoud van de geldende offertetermijn.

Kan ik nog verzekeringen afsluiten van Generali Nederland nu bekend is dat a.s.r. en Generali Nederland samengaan?

Ja, voorlopig verandert er nog niets voor onze klanten. U kunt nog steeds producten bij Generali Nederland afsluiten.

Blijft het productaanbod hetzelfde als a.s.r. en Generali Nederland samengaan?

Voorlopig verandert er nog niets voor onze klanten. Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen of ons productaanbod gelijk blijft. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke uitkomsten van de integratie. Indien er veranderingen plaatsvinden ten aanzien van uw product dan informeren wij u persoonlijk.

Ik heb een speciale (kortings)regeling/overeenkomst. Blijft dit zo?

Voorlopig verandert er nog niets voor onze klanten. Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen wat er precies zal veranderen. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke uitkomsten van de integratie. Indien er veranderingen plaatsvinden ten aanzien van uw product dan informeren wij u persoonlijk.

Krijg ik te maken met andere kosten of hogere premies door het samengaan van Generali Nederland en a.s.r.?

Voorlopig verandert er nog niets voor onze klanten. Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen wat er precies zal veranderen. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke uitkomsten van de integratie. Indien er veranderingen plaatsvinden ten aanzien van uw product dan informeren wij u persoonlijk.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn verzekeringen van Generali Nederland?

Heeft u een adviseur dan kunt u nog steeds bij uw vaste contactpersoon terecht. Heeft u zelf uw verzekering bij Generali Nederland afgesloten dan kunt u voorlopig nog steeds terecht bij onze klantadviseurs via 088 668 00 00. Op www.generali.nl vindt u al onze (andere) contactgegevens.

Ik heb producten bij Generali Nederland en bij a.s.r. Worden mijn klantgegevens samengevoegd?

Voorlopig verandert er nog niets voor onze klanten. Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen wat er precies zal veranderen. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke uitkomsten van de integratie. Indien er veranderingen plaatsvinden ten aanzien van uw product dan informeren wij u persoonlijk.

Kan ik straks mijn verzekeringen van Generali Nederland inzien via mijn account bij a.s.r.?

Voorlopig verandert er nog niets voor onze klanten. Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen wat er precies zal veranderen. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke uitkomsten van de integratie. Indien er veranderingen plaatsvinden ten aanzien van uw product dan informeren wij u persoonlijk.

Was de overname onvermijdelijk voor Generali Nederland? 

Het was een gevolg van het besluit van Generali Group om zich terug te trekken uit de Nederlandse markt. De groep wil alleen aanwezig zijn waar ze een groot marktaandeel kan houden, waar de winstgevendheid geborgd is. Als je aandeelhouder niet meer in je investeert en je wilt zelf wel doorgroeien, moet je op zoek naar de beste alternatieven. Dat is a.s.r. voor ons.

De media schrijven dat Generali overgewaardeerd is (tegenover de overnamesom van 143 miljoen en 60 miljoen bijstorten, staat een boekverlies van 270 miljoen). Kan Generali tot aan de juridische fusie haar claims blijven uitbetalen?

Generali is een betrouwbare partner in verzekeringen. Wij staan borg voor duurzame financiële stabiliteit en betrouwbaarheid. Onze klanten mogen van ons verwachten dat wij deze zekerheid kunnen blijven bieden.

De staat verkoopt het resterende aandelenbelang van 20,5% dat het nog had in a.s.r. Wat betekent dat (straks) voor mij?

Dat betekent alleen dat de staat geen aandeelhouder meer is in a.s.r. De inkoop is gefinancierd uit eigen middelen van a.s.r. en heeft een beperkte impact op de solvabiliteitsrisico. De aandeleninkoop is in lijn met de strategie van a.s.r. om kapitaal in te zetten voor mogelijkheden om waarde te creëren.

Waar kan ik terecht als ik een klacht heb over Generali Nederland en/of a.s.r.?

Als u ontevreden bent over de dienstverlening van Generali Nederland dan kunt u via https://www.generali.nl/service-contact/klacht-indienen/ een klacht indienen. Bent u ontevreden over de dienstverlening van a.s.r. dan kunt u via de website van a.s.r. een klacht indienen.