Meer informatie voor onze volmachten

Op dit moment heeft de overname door a.s.r. nog geen gevolgen voor u. Wij informeren u persoonlijk, zodra er voor u iets verandert.

Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen.

  

Vraag

Antwoord

Waarom neemt a.s.r.Generali Nederland over?

Generali Group heeft besloten om zich terug te trekken uit een aantal landen (waaronder Nederland) en daarmee kapitaal vrij te spelen voor investering in groeimarkten. a.s.r. wil juist zijn positie op de Nederlandse verzekeringsmarkt verstevigen. De overname past binnen de strategie van a.s.r. om naast organische groei ook te groeien door middel van kleine en middelgrote overnames. Met deze overname kunnen schaal- en kapitaalvoordelen behaald worden. a.s.r. wil de krachten van Generali Nederland behouden en de bestaande portefeuilles.

Wanneer is de overname afgerond?

Beide partijen hopen de overname te kunnen afronden in het eerste kwartaal van 2018. De overname vindt plaats onder voorbehoud van goedkeuring van De Nederlandsche Bank en Autoriteit Consument en Markt.

Wat zijn de gevolgen voor mij als gevolmachtigde (en voor mijn klanten)?

Voorlopig verandert er nog niets voor onze adviseurs, klanten en relaties. Tot dat de overname is afgerond, blijven a.s.r. en Generali Nederland als aparte bedrijven actief op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Integratie van de activiteiten van Generali Nederland in a.s.r. zal in stappen plaats vinden en naar verwachting uiterlijk in 2020 afgerond worden. U mag van ons verwachten dat onze relatie, werkwijze en serviceniveau van onverminderde kwaliteit zal zijn.

Blijven Generali Nederland en a.s.r. vooralsnog naast elkaar bestaan of volgt er op korte termijn integratie?

Voorlopig verandert er nog niets voor onze volmachten, adviseurs, klanten en relaties. Tot dat de overname is afgerond, blijven a.s.r. en Generali Nederland als aparte bedrijven actief op de Nederlandse verzekeringsmarkt. Het is de doelstelling om de integratie uiterlijk in 2020 afgerond te hebben.

Komt er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst?

Als u alleen met Generali Nederland een samenwerkingsovereenkomst hebt zal deze na de integratie overgaan in een samenwerkingsovereenkomst met a.s.r.

Ik heb alleen bij een van de partijen een aanstelling. Wat nu?

Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen wat er precies zal veranderen. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke uitkomsten van de integratie. Indien er veranderingen plaatsvinden ten aanzien van ons productaanbod dan informeren wij u persoonlijk.

Blijven bestaande contractvoorwaarden van Generali Nederland ongewijzigd?

Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen wat er precies zal veranderen. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke uitkomsten van de integratie. Indien er veranderingen plaatsvinden ten aanzien van bestaande contractvoorwaarden dan informeren wij u persoonlijk.

Hoe ziet het beloningsmodel volmachten er na verloop van tijd uit?

Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen wat er precies zal veranderen. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke uitkomsten van de integratie. Indien er veranderingen plaatsvinden ten aanzien van bestaande contractvoorwaarden dan informeren wij u persoonlijk.

Worden alle producten na verloop van tijd overgezet naar a.s.r.?

Nadat de toezichthouders akkoord gaan met de overname, zal de integratie van de activiteiten van Generali Nederland in a.s.r. naar verwachting uiterlijk in 2020 afgerond worden. Generali Nederland zal na de definitieve overname volledig opgaan in a.s.r. Daarmee verdwijnt het merk Generali in de Nederlandse verzekeringsmarkt. De verzekeringspolissen van Generali Nederland zullen worden ondergebracht bij de a.s.r.-labels.

Wat betekent het samengaan voor het productaanbod en de product proposities van Generali Nederland?

Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen wat er precies zal veranderen. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke uitkomsten van de integratie. Indien er veranderingen plaatsvinden ten aanzien van ons productaanbod dan informeren wij u persoonlijk.

Hoe wordt omgegaan met verschillen in premies/rentes tussen Generali Nederland en a.s.r.?

Voorlopig verandert er  niets. Het is nu nog te vroeg om te kunnen zeggen wat er precies zal veranderen. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke uitkomsten van de integratie. Indien er veranderingen plaatsvinden ten aanzien van uw product dan informeren wij u persoonlijk.

Was de overname onvermijdelijk voor Generali Nederland? Het was een gevolg van het besluit van Generali Group om zich terug te trekken uit de Nederlandse markt. De Group wil alleen aanwezig zijn waar ze een groot marktaandeel kan houden, waar de winstgevendheid geborgd is. Als je aandeelhouder niet meer in je investeert en je wilt zelf wel doorgroeien, moet je op zoek naar de beste alternatieven. Dat is a.s.r. voor ons.

De staat verkoopt het resterende aandelenbelang van 20,5% dat het nog had in a.s.r. Wat betekent dat (straks) voor mij?

Dat betekent alleen dat de staat geen aandeelhouder meer is in a.s.r. De inkoop is gefinancierd uit eigen middelen van a.s.r. en heeft een beperkte impact op de solvabiliteitsrisico. De aandeleninkoop is in lijn met de strategie van a.s.r. om kapitaal in te zetten voor mogelijkheden om waarde te creëren.

Wie zijn of worden mijn vaste contactpersonen?

Voorlopig verandert er nog niets voor onze volmachten, adviseurs, klanten en relaties. Heeft u een vaste contactpersoon bij Generali Nederland dan blijft deze voorlopig onder dezelfde contactgegevens beschikbaar. Indien dit verandert dan informeren wij u persoonlijk.