Verzuim of ziekte werknemer

Een zieke medewerker kost uw bedrijf veel geld. U bent verplicht om maximaal de eerste 104 weken van verzuim het loon door te betalen, terwijl het werk blijft liggen. Met onze verzuimverzekering verzekert u de loonkosten van uw zieke werknemer. Wat moet u doen bij ziekte van een werknemer?

Ziekmelding werknemer

De ziekmelding van uw werknemer geeft u binnen 48 uur aan ons door via ons verzuimmeldsysteem Click & Claim. Als u een werknemer niet binnen 48 uur ziek meldt, dan begint uw eigenrisicotermijn op de dag waarop u het aan ons doorgegeven heeft. Kan een werknemer weer geheel of gedeeltelijk aan de slag, dan moet u dat binnen 48 uur aan ons doorgeven, ook weer via ons verzuimmeldsysteem.

Uitbetaling uitkering

U ontvangt de uitkering rond de 15e dag van de maand nadat er recht bestaat op een vergoeding. Daarbij houden wij rekening met de eigenrisicotermijn. Wij berekenen elke maand achteraf hoe hoog de vergoeding is die wij over de vorige maand aan u moeten betalen. De specificatie van de vergoeding kunt u terugvinden in Click & Claim in de inbox.

Verzoek tot uitkeren afgewezen

Soms kan het voorkomen dat wij een aanspraak (claim) op de verzekering (gedeeltelijk) moeten afwijzen. Dat kan verschillende oorzaken hebben. In de bevestiging aan u aan u geven wij onze exacte reden hiervoor aan.  Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken of een klacht indienen. Als u vragen heeft of het niet met ons eens bent, dan kunt u telefonisch, online of schriftelijk contact met ons opnemen.

Om teleurstelling te voorkomen, is het belangrijk om voor het afsluiten van de verzuimverzekering goed op de hoogte te zijn van de eventuele beperkingen van de verzekering en van de informatie die wij van u nodig hebben om aanspraak te kunnen maken op uw verzekering.

Behandeltijd bezwaar

Klachten lossen wij het liefst meteen op met u. Lukt dat niet meteen, dan informeren wij u binnen 8werkdagen over een passende oplossing. Ontvangen wij uw klacht via uw adviseur, dan handelen wij uw klacht met uw adviseur af. De adviseur is dan verantwoordelijk voor de terugkoppeling aan u.

Meer informatie over onze reactietermijnen.

Vragen over verzuimmelding

Heeft u nog een vraag over uw verzuimmelding? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. U staat bij ons centraal.