Behandeling van schade

Na een ongeluk of bij schade is het voor u belangrijk om snel duidelijkheid te krijgen. In de polisvoorwaarden van onze verzekeringen vermelden wij wat wel en niet is verzekerd.

Schade of letsel melden

Schade melden of het doorgeven van letsel kan telefonisch, online of per post. U kunt schade zonder letsel ook melden via mobielschademelden.nl, de app van het Verbond van Verzekeraars. Heeft u schade of letsel? Denk er dan aan om ons bewijsmateriaal toe te sturen, bijvoorbeeld:

  • schadefoto’s
  • aankoopnota's
  • bankafschriften
  • garantiebewijzen van de vermiste of beschadigde zaken
  • een proces-verbaal
  • ingevuld Europees Schadeformulier (bij autoschade)
  • ingevuld algemeen schadeformulier (bij andere schades dan aan uw auto)

Controle

Wij nemen de schademelding in behandeling en binnen 1 werkdag ontvangt u de bevestiging.

Expert inschakelen

Is de schade of het letsel verzekerd of zijn wij ervoor aansprakelijk, dan krijgt u van ons een vergoeding. In sommige gevallen schakelen we een expert in. Deze neemt contact met u op.

Second opinion

U staat bij ons centraal. Daarom kijken we eerst of we er samen uit komen. Lukt dit niet of bent u het niet eens met de schade-expert? Dan kunt u binnen 1 jaar nadat de schade is ontstaan, zelf een schade-expert inschakelen voor een second opinion. Op deze pagina leest u hoe dat werkt bij Generali. Belangrijk is dat u ons dit meldt en dat die schade-expert ook handelt volgens de Gedragscode Expertiseorganisaties. Wij betalen in sommige gevallen de kosten van deze schade-expert. Bijvoorbeeld bij een inboedel- of opstalschade. 

Uitbetaling vergoeding

Wij begrijpen dat u na een ongeluk graag duidelijkheid wilt. Heeft u recht op een vergoeding? Wij betalen het schadebedrag of vergoedingen zo snel mogelijk aan u, uw adviseur of een Schadegarant-garage uit. Wilt u weten wanneer wij schade uitbetalen of u op de hoogte stellen? Ga direct naar onze reactietermijnen.

Niet eens met vergoeding

Als u het niet eens bent met de schade of vergoeding, dan kunt u bezwaar maken of een klacht indienen. Als u het niet met ons eens bent, neem dan contact met ons op: telefonisch, online of per post.

Reactietermijn klacht of bezwaar

Wij doen ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen. Dat doen wij in ieder geval binnen 8 werkdagen en waar mogelijk eerder. Meer informatie over onze klachtenprocedure.