Behandeling van materiële schade

Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij beschadiging van uw eigendommen (bijvoorbeeld auto, fiets of kleding). Heeft u schade? Dan is het voor u belangrijk om snel duidelijkheid te krijgen. In de polisvoorwaarden van onze verzekeringen vermelden wij wat wel en niet is verzekerd.

MATERIËLE Schade melden

Schade melden kan telefonisch, online of per post.
U kunt schade aan uw auto ook melden via mobielschademelden.nl, de app van het Verbond van Verzekeraars.
Heeft u schade? Denk er dan aan om ons bewijsmateriaal toe te sturen, zoals:

  • schadefoto’s
  • aankoopnota's
  • bankafschriften
  • garantiebewijzen van de vermiste of beschadigde zaken
  • een proces-verbaal
  • ingevuld Europees Schadeformulier (bij autoschade)
  • ingevuld algemeen schadeformulier (bij andere schades dan aan uw auto)

Reactietermijn schademelding

Wij nemen uw schademelding in behandeling en binnen 10 werkdagen ontvangt u een reactie.

UITBETALING VERGOEDING

Wij begrijpen dat u bij schade graag duidelijkheid wilt. Is de schade verzekerd of zijn wij ervoor aansprakelijk, dan krijgt u van ons een vergoeding. Wij betalen het schadebedrag of vergoedingen zo snel mogelijk aan u, uw adviseur of een Schadegarant-garage uit. Wilt u weten wanneer wij schade uitbetalen of u op de hoogte stellen? Ga direct naar onze reactietermijnen. Als u geen recht heeft op een vergoeding krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging.

NIET EENS MET VERGOEDING

Als u het niet eens bent met de hoogte van het schadebedrag of vergoeding van gemaakte kosten, dan kunt u bezwaar maken door een klacht in te dienen. Als u het niet met ons eens bent, neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch, online of per post. Wij doen ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te behandelen. Dat doen wij in ieder geval binnen 10 werkdagen en waar mogelijk eerder. Meer informatie over onze klachtenprocedure vindt u hier.

Expert inschakelen

In sommige gevallen schakelen wij een expert in. De ene schade is lastiger vast te stellen dan een andere. Bij een ingewikkelde schade is soms meer onderzoek nodig. Dan roept de schadebehandelaar de hulp in van een van onze schade-experts. Zij kennen de voorwaarden van uw verzekering en stellen het schadebedrag vast. Wanneer een expert wordt ingeschakeld neemt hij contact met u op. Onze schade-expert heeft de volgende taken:

 • Hij onderzoekt de omvang en de oorzaak van de schade
 • Hij bespreekt met u de te nemen maatregelen
 • Hij controleert of er aan de polisafspraken is voldaan en of u voldoende verzekerd bent
 • Hij beoordeelt in overleg met u de mogelijkheden tot herstel en/of vergoeding en zet dit in gang
 • Hij maakt een rapport en doet verslag aan Generali.

Niet eens met de expert van Generali

U staat bij ons centraal.  Bent u het niet eens met de schade-expert? Dan kunt u binnen 1 jaar nadat de schade is ontstaan, zelf een schade-expert inschakelen voor een contra-expertise. Op deze pagina leest u hoe dat werkt bij Generali. Belangrijk is dat u ons dit meldt en dat die schade-expert ook handelt volgens de Gedragscode Expertiseorganisaties. Wij vergoeden de kosten van deze schade-expert voor zover deze redelijk zijn. Dat wil zeggen: het moet redelijk zijn om deze kosten te maken. En de hoogte van de kosten moet redelijk zijn.