Arbeidsongeschiktheid

Bent u ziek en kunt u door uw ziekte (tijdelijk) niet werken? Zorg dan dat u altijd eerst een afspraak met uw arts maakt. Meld uw arbeidsongeschiktheid vervolgens binnen 4 weken aan ons.

Arbeidsongeschiktheid melden

Bij arbeidsongeschiktheid kunt u gebruik maken van het meldingsformulier arbeidsongeschiktheid. Stuur het ingevulde formulier online of per post naar ons retour. Direct naar onze contactgegevens.

Wanneer arbeidsongeschiktheid melden

Meld uw arbeidsongeschiktheid altijd binnen 4 weken aan ons. De dag volgend op de datum waarop uw arts uw ziekte vaststelt, geldt voor ons als ingangsdatum van uw arbeidsongeschiktheid.

Arbeidsongeschiktheid te laat melden

Bent u te laat met melden? Dan verlengen wij uw eigenrisicotermijn met het aantal dagen dat u te laat bent. Uw uitkering ontvangt u dan ook later. In sommige gevallen kan het zelfs zo zijn dat u helemaal geen uitkering ontvangt. Bijvoorbeeld omdat wij door de vertraging pas later kunnen starten met de re-integratie. In dat geval wordt de uitkering pas gestart vanaf datum melding en niet vanaf datum arbeidsongeschiktheid.  Heeft u hier vragen over, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij leggen dit graag aan u uit.

Arbeidsongeschiktheid gemeld en nu?

Zodra wij uw arbeidsongeschiktheidsmelding hebben ontvangen, nemen wij op werkdagen binnen 24 uur contact met u op. Meldt u arbeidsongeschiktheid op vrijdag, dan nemen wij op maandag contact met u op. Ook schakelen wij direct een arbeidsdeskundige in die binnen 5 werkdagen contact met u opneemt.  Meer informatie over arbeidsongeschiktheid melden.

Uitkering uitbetalen

Wij begrijpen dat u graag wilt weten wanneer u een uitkering ontvangt. Wij doen ons best om u zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over uw uitkering. Dat doen wij meestal binnen 4 weken. Deze tijd hebben wij nodig om onder ander uw medische gegevens op te vragen bij uw behandelend arts. Hebben wij meer tijd nodig, dan ontvangt u 4 weken na uw melding alvast een voorlopige uitkering. Dat is niet het geval als uw eigenrisicotermijn langer is dan 4 weken. U ontvangt dan de voorlopige uitkering na afloop van uw eigenrisico termijn. Uw eigenrisico termijn staat op uw polis.

Meer informatie over uitkering arbeidsongeschiktheid

Uitkeringsaanvraag afgewezen

Soms komt het voor dat we een aanvraag van de Generali Arbeidsongeschiktheidsverzekering niet kunnen accepteren. We geven een aantal voorbeelden:  

  • Niet alle gegevens zijn juist of volledig ingevuld bij de aanvraag of in de gezondheidsverklaring
  • De arbeidsongeschiktheid voldoet niet aan de definitie van arbeidsongeschiktheid zoals gesteld in de voorwaarden (bij bijvoorbeeld een Opbouw AOV is een aantal ziektecategorieën standaard uitgesloten)
  • Er is sprake van fraude
  • Er is sprake van een aandoening die niet door een arts kan worden vastgesteld (arbeidsongeschikt als gevolg van een niet-medisch objectiveerbare aandoening)
  • Er is geen sprake van inkomensverlies (bij een schadeverzekering)
  • Er is sprake van een medische uitsluiting

Meer informatie over ons aanvraagproces voor een een Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Niet eens met vergoeding

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u bezwaar maken of een klacht indienen. Als u het niet met ons eens bent, neem dan contact met ons op: telefonisch, online of per post.

Behandeltermijn bezwaar

U ontvangt van ons binnen 8 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht. Meer informatie over onze reactietermijnen.

Second opinion

Wij bekijken eerst of we er samen uit komen. Lukt dit niet of bent u het niet eens met de schade-expert? U mag dan een second opinion aanvragen bij een zelfgekozen onafhankelijke deskundige. Wij moeten wel met uw keuze kunnen instemmen. Belangrijk is dat deze deskundige voldoet aan de eisen van kwaliteit en onafhankelijkheid. De deskundige stelt vervolgens opnieuw de mate van uw arbeidsongeschiktheid vast. Wij vergoeden de kosten voor de second opinion.

Tijdens de second opinion ontvangt u de uitkering die wij hebben vastgesteld. Blijkt uit de second opinion dat u recht heeft op een hogere uitkering? Dan ontvangt u deze met terugwerkende kracht. Blijkt uit de second opinion dat uw uitkering lager moet zijn? Dan betaalt u het te veel ontvangen bedrag aan ons terug.

Niet eens met second opinion

U kunt dan een klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Of uw geschil voorleggen aan de rechter.