Reactietermijn

Wij vinden het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Daarom zijn wij open over onze reactietermijnen.

Zo snel mogelijk

Wij reageren altijd zo snel mogelijk. Onderstaande tabellen tonen de uiterste reactietermijn. In onvoorziene situaties kan het gebeuren dat wij die termijn niet halen. In zo'n situatie vertellen wij u dan ook voor welke datum wij wel reageren. Dat doen wij ruim voor het verstrijken van de reactietermijn. Bij de tabellen geldt het volgende:

  • De reactietermijn begint zodra wij uw verzoek via telefoon, e-mail, post of fax ontvangen en eindigt zodra wij onze reactie hebben verstuurd. Wij hebben geen controle over de werkwijze van andere partijen dan Generali, zoals bijvoorbeeld het postbedrijf of uw adviseur
  • De reactietermijnen gelden voor de eerste inhoudelijke reactie. Het totale traject kan langer duren. Bijvoorbeeld omdat nadere medische informatie ontbreekt
  • Wij rekenen in werkdagen. Met 2 weken bedoelen wij 10 werkdagen
  • Als wij uw verzoek na werktijd ontvangen, bijvoorbeeld een e-mail om 22:55. De reactietermijn begint dan op de eerstvolgende werkdag
  • Als wij een reactietermijn door onvoorziene omstandigheden niet halen, krijgt u tijdens de reactietermijn een nieuwe termijn waarbinnen wij wel reageren

Reactietermijnen schadeverzekering

 ProcesUiterste reactietermijn*
  Beantwoorden informatieverzoeken 2 weken
  Verwerken nieuwe aanvragen 2 weken
  Verwerken aanvragen zonder medisch traject 2 weken
  Verwerken aanvragen met medisch traject 3 weken
  Verstrekken opgaven en documenten 2 weken
  Schadebehandeling en verzekeringsuitkeringen 2 weken
  Klachten 10 werkdagen
 

* Afwijkende afspraken die individueel zijn overeengekomen in een Service Level Agreement gelden boven de hier getoonde algemene reactietermijnen.

Reactietermijnen Collectieve Pensioenverzekeringen

 ProcesUiterste reactietermijn*
  Beantwoorden informatieverzoeken   2 weken
     
  Verwerken nieuwe aanvragen en wijzigingen  
  - Opmaken nieuw contract en nieuw reglement 3 weken (na 1 week ontvangstbevestiging)
  - Inregelen nieuw contract inclusief deelnemers 3 weken (na 1 week ontvangstbevestiging)
  - Nieuwe aanvraag en wijzigingen  2 weken
     
  Verstrekken opgaven en documenten  
  - Kopie polis 2 weken
  - Opgave premievrije waarden/afkoop 2 weken
  - Startbrief pensioen 3 maanden (ontvangstbevestiging binnen 1 week)
  - Waardeoverdracht 2 weken**
     
  Schadebehandeling en verzekeringsuitkeringen  
  - Pensioenuitkering 2 weken
  - Behandeling schadeclaim arbeidsongeschiktheid 3 maanden (ontvangstbevestiging binnen 1 week)
  - Klachten 10 werkdagen

* Afwijkende afspraken die individueel zijn overeengekomen in een Service Level Agreement gelden boven de hier getoonde algemene reactietermijnen.
** Betreft inkomende waardeoverdracht. Het totale traject is afhankelijk van de overdragende of ontvangende pensioenuitvoerder.

Reactietermijnen overlijdensrisicoverzekering (ORV)

ProcesProces
Beantwoorden informatieverzoeken 2 weken
Verwerken nieuwe aanvragen 2 weken
Verwerken aanvragen zonder medisch traject 2 weken
Verwerken aanvragen met medisch traject 3 weken
Verstrekken opgaven en documenten 2 weken
Schadebehandeling en verzekeringsuitkeringen 2 weken
Klachten 10 werkdagen
   

* Afwijkende afspraken die individueel zijn overeengekomen in een Service Level Agreement gelden boven de hier getoonde algemene reactietermijnen.