Klachten en suggesties

Wij begrijpen dat u zich liever bezighoudt met belangrijke zaken in het leven, zoals uw werk, onderneming en uw gezin. Daarom zorgen wij ervoor dat uw zaken goed geregeld zijn en aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Bent u niet tevreden of heeft u tips? Dan willen wij dat graag van u weten.

Wat is een klacht

Onder een klacht verstaan wij elke uiting van ongenoegen, onbegrip of onduidelijkheid. Zowel schriftelijk (post of e-mail) als mondeling (telefonisch of persoonlijk). Hoe groot of hoe klein ook. Heeft u een klacht of suggestie voor verbetering? Dan kunt u dat op verschillende manieren laten weten:

KLACHTENRAPPORTAGE 2016

Alle klachten die wij binnenkrijgen, verwerken wij in onze jaarlijkse klachtenrapportage. De klachtenrapportage over 2016 vindt u hier.

Klacht termijnoplossing

Klachten lossen wij het liefst meteen op met u of uw adviseur. Lukt dat niet meteen, dan laten wij u dat weten. Wij informeren u dan binnen 10 werkdagen over een passende oplossing. Krijgen wij uw klacht via uw adviseur, dan handelen wij uw klacht geheel met uw adviseur af. De procedure is hetzelfde, alleen is uw adviseur verantwoordelijk voor de terugkoppeling aan u.

Oplossing niet naar wens

Wij stellen alles in het werk om uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Slagen wij er toch niet in uw gevoel van ontevredenheid weg te nemen? Dan kunt u het volgende doen:

 • U dient uw klacht schriftelijk in ter attentie van onze directie, waarbij u laat weten dat u het niet eens bent met ons standpunt. Wij overwegen dit dan nogmaals.
 • Blijft u niet tevreden met onze oplossing? Dan kunt u uw klacht binnen 3 maanden nadat u onze definitieve reactie heeft ontvangen, schriftelijk voorleggen aan Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een onafhankelijke bemiddelaar bij geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Het Kifid neemt klachten in behandeling van consumenten en van ondernemers waarbij de klacht het persoonlijke belang treft.

  Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
  Postbus 93257
  2509 AG Den Haag
  Telefoonnummer: (070) 333 89 99
  Website: www.kifid.nl
  E-mailadres: info@kifid.nl

  Tevens kunt u uw klacht aan het Kifid voorleggen via het Europees ODR Platform.

 • Kunt of wilt u uw klacht niet voorleggen aan het Kifid? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Geef uw mening

Wij bieden advies op maat en hebben aandacht voor uw persoonlijke situatie. Uw mening is voor ons van groot belang. Alleen met uw hulp kunnen we onze processen en producten verbeteren. Wij zien dat als een continu proces en vragen u regelmatig om uw mening.

Heeft u een suggestie? Laat hier uw reactie achter.

Klacht

Uw gegevens

Bijlagen