Heldere informatie

Uw vertrouwen is voor ons heel belangrijk. Daarom handelen wij zo transparant mogelijk en krijgt u complete en eerlijke informatie. Onze deskundige medewerkers zijn daar iedere dag opnieuw alert op. Ook dat is verzekerd van alle aandacht.

Duidelijkheid

Wat kunt u verwachten als u bij ons verzekerd bent? Wij geven u heldere informatie over:

 • wat wel en niet verzekerd is
 • wat de belangrijkste kenmerken van de verzekering zijn
 • wat de betekenis is van de meeste verzekeringstermen 
 • wat u van ons kunt verwachten
 • wat wij van u verwachten

Onze verantwoordelijkheid

U krijgt bij ons heldere informatie en voorlichting. Dat betekent dat wij:

 • eerlijke vergelijkingen maken met producten van andere verzekeraars
 • duidelijke garanties bieden 
 • de risico's van bepaalde producten benoemen 
 • transparant communiceren
 • duidelijk zijn over belangrijke uitsluitingen en beperkingen
 • duidelijk maken waarom het belangrijk is om formulieren en verklaringen juist in te vullen
 • uitleggen hoe wij omgaan met fraude
 • het medische acceptatieproces goed aan u uitleggen