Herstelkostenregeling

Voor alle levensverzekeringen en individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen geldt een provisieverbod. Vanaf die datum betaalt u voor deze verzekeringen de kosten voor verzekeringsadvies en –bemiddeling direct aan uw adviseur. Als uw adviseur u extra kosten in rekening brengt omdat Generali een offerte- of contractaanvraag niet juist of niet tijdig verwerkt, dan is er sprake van herstelkosten. Voor u kan dan de zogenaamde ‘herstelkostenregeling’ gelden.

Wanneer herstelkostenregeling

De regeling geldt voor fouten die ons zijn aan te rekenen en die wij niet betwisten. Het moet gaan om een offerte of contract voor een verzekering die valt onder het provisieverbod.

Herstelkosten terugvragen

Als u herstelkosten bij ons wilt terugvragen, dan moeten u en/of uw adviseur een aantal stappen doorlopen en uw verzoek moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Aan de hand daarvan wordt bepaald of u geld terugkrijgt via de herstelkostenregeling. Deze stappen zijn verdeeld in drie fases. Als u met uw adviseur heeft afgesproken dat hij ook de offerte en/of het contract controleert na ontvangst, dan mag hij u voor de eerste controle geen kosten in rekening brengen.

Fase 1: eerste controle adviseur

 • Uw adviseur controleert de offerte of het contract dat hij voor u van Generali heeft ontvangen
 • Als uw adviseur denkt dat het niet juist of te laat is aangeleverd, dan neemt hij contact met ons op
 • Wij bekijken dan of er iets niet goed is gegaan en wij informeren uw adviseur daar over
 • Wij herstellen de fout en sturen de herstelde offerte of het herstelde contract naar uw adviseur

Fase 2: tweede controle adviseur

 • Uw adviseur doet een korte controle op de herstelde offerte of het herstelde contract.
 • Als uit de tweede controle blijkt dat de fout nog niet is hersteld, dan moet uw adviseur ons daarvan schriftelijk of per e-mail informeren. U krijgt van uw adviseur een kopie van de brief of e-mail die hij aan ons stuurt. De kosten die u in rekening worden gebracht na de tweede controle door uw adviseur, krijgt u vergoed als aan de voorwaarden van deze regeling is voldaan. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 100,-.
 • Wij herstellen datgene wat niet goed is gegaan. Wij informeren u en/of uw adviseur hierover.

Fase 3: uw vergoeding vaststellen

 • Als de fout ons is aan te rekenen en niet is opgelost, beoordelen wij of u daardoor financiële schade hebt geleden
 • Als u financiële schade hebt geleden, dan ontvangen wij graag van u of uw adviseur een factuur. Op deze factuur moet de schade gespecificeerd worden aangegeven. In de factuur moet duidelijk staan op welke datum de schriftelijke melding naar ons is gestuurd. Deze datum moet gearceerd worden of op een andere manier benadrukt worden. Op de factuur moet ook uw bankrekeningnummer staan waarop wij de vergoeding kunnen overmaken. Dit moet uw bankrekeningnummer zijn. Wij maken de vergoeding niet over naar uw adviseur
 • Wij gaan na of het bedrag op de factuur in verhouding staat tot het werk dat uw adviseur heeft moeten doen. Vervolgens stellen wij het bedrag vast dat u vergoed krijgt. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 100,-
 • Wij maken de vergoeding over op uw bankrekening

Op de website van het Verbond van Verzekeraars vindt u meer informatie over de herstelkostenregeling.