Zorgvuldig beleggingsbeleid

Uw vertrouwen is voor ons heel belangrijk. Bij het beleggen van uw en ons vermogen zorgen wij voor continuïteit en stabiliteit. Om dit te bereiken voeren wij een conservatief en zorgvuldig beleggingsbeleid.

Verantwoord beleggen

In alles wat wij doen staat de mens en zijn leefomgeving centraal. Wij beleggen op een verantwoorde wijze. Daarom hebben wij een lijst opgesteld met bedrijven waarin we vanuit ethische overwegingen niet beleggen. De lijst met uitsluitingen is gebaseerd op de algemeen aanvaarde principes en uitgangspunten zoals genoemd in de ‘Principles for Responsible Investments’ van de Verenigde Naties, de UN Global Compact.

De ethische overwegingen voor de lijst met bedrijven waarin wij niet beleggen, zijn:

  • rechten van de mens
  • rechten van het individu met name in conflictsituaties
  • ernstige milieuverontreiniging
  • corruptie
  • andere fundamenteel ethische normen

Ook beleggen wij niet in aandelen van en verstrekken wij geen financieringen aan bedrijven die clustermunitie, of cruciale onderdelen daarvan, produceren, verkopen of distribueren en die voorkomen als bedoeld in het investeringsverbod Clustermunitie.

Beleggingsfondsen

We hanteren deze richtlijnen ook voor onze beleggingsfondsen die beleggen in een index. Zoals bijvoorbeeld het Generali Financieel Fonds Europa. Neemt de index een aandeel of obligatie op van een bedrijf dat op onze ethische lijst staat? Dan beleggen wij daar niet in. We verdelen de beleggingen over de overige fondsen van de index.