Klantgericht verzekeren

Wij voeren een actief kwaliteitsbeleid. We staan daarbij open voor suggesties van onze klanten. Met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren kunnen we aantonen dat we doen wat we beloven. Als we een verbetering toezeggen, zorgen we ervoor dat deze er daadwerkelijk komt. Wat doen we om klantgericht te kunnen verzekeren?

Klanttevredenheid

Wij werken continu aan het verbeteren van onze dienstverlening en vragen daarom regelmatig om uw feedback. Bijvoorbeeld via klantonderzoeken van het Verbond van Verzekeraars. Ook staan we open voor suggesties en vragen wij u regelmatig om uw mening.

Meer over klantonderzoek, klanttevredenheid en onze geplande verbeteringen

KLACHTEN EN SUGGESTIES

Wij begrijpen dat u zich liever bezighoudt met belangrijke zaken in het leven, zoals uw werk, onderneming en uw gezin. Daarom zorgen wij ervoor dat uw zaken goed geregeld zijn en aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Bent u niet tevreden of heeft u tips? Dan willen wij dat graag van u weten.

Meer over klachten, suggesties en onze klachtenrapportage

REACTIETERMIJN

Wij vinden het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent. Daarom zijn wij open over onze reactietermijnen.

Meer over reactietermijn

Informatievoorziening

Uw vertrouwen is voor ons heel belangrijk.  Daarom handelen wij zo transparant mogelijk en krijgt u complete en eerlijke informatie. Onze deskundige medewerkers zijn daar iedere dag opnieuw alert op. Ook dat is verzekerd van alle aandacht.

Meer over informatievoorziening

Medische acceptatie

Sluit u via de website of de adviseur bij ons een levensverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering af? Dan is het belangrijk dat u ons op de hoogte stelt van uw gezondheidssituatie. Daarom vragen wij u om een gezondheidsverklaring in te vullen.

Meer over medische acceptatie

BELEGGINGSBELEID

Uw vertrouwen is voor ons heel belangrijk. Bij het beleggen van uw en ons vermogen zorgen wij voor continuïteit en stabiliteit. Om dit te bereiken voeren wij een conservatief en zorgvuldig beleggingsbeleid.

Meer over beleggingsbeleid

Fraudebeleid

Uiteindelijk zorgt fraude tot een verhoging van de premies. Dat is voor ons en uzelf heel vervelend. Hoe minder fraude, hoe lager de premie. En hoe sneller de afhandelingstijd van ingediende schades. Daarom voeren wij een streng en actief beleid tegen fraude.

Meer over fraudebeleid

Aandacht voor kwaliteit

Uw wensen en verwachtingen staan bij ons voorop. Wij hebben aandacht voor uw persoonlijke situatie en zoeken voor u de juiste oplossingen. Daar werken wij voortdurend aan.

Meer over aandacht voor kwaliteit

Herstelkostenregeling

Als uw adviseur u extra kosten in rekening brengt omdat Generali een offerte- of contractaanvraag niet juist of niet tijdig verwerkt, dan is er sprake van herstelkosten. Voor u kan dan de zogenaamde ‘herstelkostenregeling’ gelden.

Meer over herstelkostenregeling

Schadebehandeling

Wij vinden het belangrijk om er voor u te zijn bij ingrijpende situaties. Denk aan inbraak in uw huis, autodiefstal, overlijden of arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk om te weten waar u op dat moment aan toe bent. Daarom zijn wij transparant over onze schadebehandeling.

Meer over schadebehandeling

Activering beleggingsverzekeringen

Wij hebben de voorbije periode klanten met zogenaamde niet opbouwende verzekeringen en hypotheek gebonden verzekeringen zeer intensief benaderd. Veel van onze klanten hebben daarop gereageerd. Hoeveel klanten dat zijn en waarvoor zij kiezen kunt u zien in de tabel met ‘activeringsscores’.

Meer over activering beleggingsverzekeringen