Consument wil drie euro voor delen data rijgedrag - Sebastian Derikx winnaar Generali AM Innovatiescriptieprijs 2015

Diemen, 17 november 2015 - Sebastian Derikx deed voor zijn studie Technische Bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft een afstudeeronderzoek naar privacy gerelateerde aspecten bij usage-based autoverzekeringen (verzekeringen die afgestemd zijn op het daadwerkelijk gebruik en het rijgedrag). Hij stelde onder andere vast dat consumenten bereid zijn om tegen een geringe vergoeding hun privacy prijs te geven. Privacy lijkt op basis van dit onderzoek vanuit consumentenperspectief een minder groot issue dan de politieke discussie soms doet vermoeden. Met dit onderzoek won Sebastian Derikx de Generali AM Innovatiescriptieprijs. Deze prijs van € 5.000,- werd op 17 november tijdens de am:dag ten overstaan van 2.000 professionals uit de financiële dienstverlening aan hem uitgereikt.

OPMERKELIJKE BEVINDINGEN

Vorig jaar introduceerde Fairzekering, winnaar van de Generali Innovatieprijs 2014, de eerste autoverzekering in Nederland op basis van een ‘On Board Diagnose stekker’ (OBD-stekker), waarmee het rijgedrag van de verzekerde vastgelegd wordt. Bij goed rijgedrag kan de verzekerde premiekorting verdienen. Afgelopen jaar heeft de introductie van dergelijke autoverzekeringen de discussie over privacy aangewakkerd, hetgeen zelfs tot Kamervragen heeft geleid. Met zijn onderzoek heeft Sebastian Derikx dit ‘privacy issue’ vanuit consumentenperspectief bestudeerd. Hij kwam tot de conclusie dat consumenten al bereid zijn om hun locatie prijs te geven voor een vergoeding van € 2,27 per maand en dat zij hun rijgedrag al vrijgeven voor € 2,98 per maand. Ook blijken consumenten bereid om de verzekeraar meer privégegevens te verstrekken, zolang ze hiervoor een compensatie ontvangen. Als deze privégegevens door de verzekeraar intern gebruikt worden om de consument beter te bedienen dan is de consument zelfs bereid hiervoor te betalen. Generali is blij met dit inzicht, juist omdat de inzet van techniek de verkeersveiligheid kan verbeteren en daarmee de premies kan verlagen door de lagere schadelast.

INNOVATIEPRIJS: MEER INZET VAN TECHNOLOGIE VOOR VERKEERSVEILIGHEID

Tijdens de am:dag werd ook de Generali AM Innovatieprijs voor de 10e keer uitgereikt aan het intermediair met de beste innovatie. Dit keer ging de prijs naar de ‘Online rijsimulatie voor buschauffeurs’ van Westenburg Assurantiën. Ook dit initiatief levert een bijdrage aan de verkeersveiligheid door buschauffeurs onder andere omleidingsroutes en gevaarlijke situaties te laten oefenen. Steeds vaker bieden adviseurs oplossingen aan in de preventieve sfeer.

OORDEEL JURY

In de onafhankelijke vakjury zijn zowel de intermediaire vakorganisaties als de wetenschappelijke wereld vertegenwoordigd. Juryvoorzitter dr. Hermen van der Lugt: “Sebastian Derikx presenteert een interessant en relevant onderzoek dat leidt tot nieuwe inzichten die praktisch toepasbaar zijn. Deze goed gestructureerde thesis laat zien dat privacy een minder groot issue is dan de publieke opinie, media en politiek soms doet vermoeden. Een mooie invalshoek, waarmee Sebastian de branche inspiratie biedt.” De jury over de winnaar van de innovatieprijs: “Westenburg laat met de online rijsimulatie voor buschauffeurs zien dat de rol van een adviseur verder kan gaan dan het verzekeringsproduct. De toepassing voor onder andere het oefenen van omleidingsroutes en het trainen op het voorkomen van letselschades, is vernieuwend binnen onze branche.”