Hoe werken wij

Wij begrijpen dat u zichzelf liever bezighoudt met de belangrijke zaken in het leven, zoals uw werk, onderneming en uw gezin. Daarom zorgen wij ervoor dat uw zaken goed geregeld zijn en aansluiten bij uw persoonlijke situatie. Onze ruim 400 medewerkers zetten zich elke dag hard in om uit te blinken in service. Zij zijn pas tevreden als u dat ook bent. Dát is verzekerd zijn van alle aandacht.

Keurmerk klantgericht verzekeren

Wij voeren een actief kwaliteitsbeleid. We staan daarbij open voor suggesties van onze klanten. Met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren kunnen we aantonen dat we doen wat we beloven. Als we een verbetering toezeggen, zorgen we ervoor dat deze er daadwerkelijk komt. Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren toont aan dat onze beloftes over klantgerichtheid en de kwaliteit van de dienstverlening het gemiddelde (markt)niveau overstijgen. Doordat externe partijen ons periodiek controleren, kunnen we dat ook bewijzen.

Persoonlijk advies

U kunt bij Generali direct contact opnemen met onze klantadviseurs. Zij denken met u mee in het vinden van een juiste verzekeringsoplossing die past bij uw situatie. Daarnaast werken wij intensief samen met een netwerk van professionele adviseurs. Dit zijn adviseurs die u optimaal helpen bij het inventariseren van uw behoefte en het afsluiten van de verzekering die bij u past. Heeft u nog geen adviseur? Direct op zoek naar een adviseur bij u in de buurt.

Gedragscode verzekeraars

Om de maatschappelijke rol van de bedrijven transparanter te maken is er de Gedragscode Verzekeraars. Deze gedragscode is opgesteld aan de hand van de drie kernwaarden van de verzekeringsbranche: zekerheid bieden, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn. In de gedragscode zijn in ieder geval de volgende regels opgenomen:

  • Permanente educatie voor bestuurders en interne toezichthouders

  • De zorgplicht om klanten zorgvuldig te behandelen en dat te verankeren in de cultuur 

Daarnaast voldoet Generali aan de principes voor goed pensioenfondsbestuur (Pension Fund Governance). Wij houden ons strikt aan de regels voor bestuur, intern toezicht en verantwoording, zoals die ook zijn opgenomen in de Pensioenwet. Hoe wij dat doen kunt u lezen in het rapport intern toezicht ten aanzien van Pensioenfonds Governance 2015.

Beloningsbeleid

Door middel van een beoordelings- en beloningssysteem sturen wij op de ontwikkeling van medewerkers en output. Deze middelen dragen bij aan de realisatie van de doelstellingen van de medewerkers, de afdeling en Generali:

Moreel-ethische verklaring

Uw vertrouwen is voor ons heel belangrijk. Daarom handelen wij zo transparant mogelijk. Met het oog op de Governance Code hebben directieleden onderstaande moreel-ethische verklaring ondertekend:

“Ik verklaar dat ik mijn functie als verzekeraar integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de verzekeraar betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de verzekeraar opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als verzekeraar van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik maak geen misbruik van mijn verzekeringskennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het verzekeringswezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van verzekeraar in ere houden.”