Gedragscode

De Generali Gedragscode is onze leidraad om juist te handelen. Onze Gedragscode omschrijft ethische verwachtingen voor iedereen die waar ook ter wereld voor of namens Generali werkt.

waarden & ethische verwachtingen

Het hebben van gemeenschappelijke waarden en heldere ethische verwachtingen in onze Gedragscode helpt ons om op een consistente wijze keuzes te maken. Ook zorgt het ervoor dat we in onze werkomgeving kunnen blijven vertrouwen op eerlijkheid, openhartigheid en oprechtheid. Wanneer iemand voor een ethisch dilemma staat, wijzen onze waarden en Gedragscode hem de weg.

Van onze managers wordt verwacht dat ze onze Gedragscode uitdragen en een klimaat creëren waarin hun teams durven te vragen of bepaalde vormen van gedrag of zakelijke voorstellen wel aan onze waarden en de beginselen van onze gedragscode voldoen. Daarnaast zorgen online en docentgeleide trainingsprogramma’s in combinatie met een uitgebreid communicatieprogramma ervoor dat al onze medewerkers zich volledig bewust zijn van het belang van onze Gedragscode en hun verantwoordelijkheid om hun stem te laten horen als ze ergens mee zitten.

Iedereen wordt aangemoedigd om zorgen te uiten of om opheldering te vragen over bepaalde aspecten van onze Gedragscode. In alle landen waar wij opereren, hebben wij lokale en Generali Group meldpunten waar eventuele zorgen gemeld kunnen worden. Vertrouwelijkheid is gegarandeerd en enige vorm van vergelding wordt op geen enkele manier getolereerd.

De Gedragscode is vertaald in alle talen van de landen waar Generali Group opereert.  

Hier leest u meer over onze gemeenschappelijke waarden.