Cijfers en jaarverslagen

In onze jaarverslagen krijgt u een kijkje achter de schermen. U vindt er alle informatie over ons beleid, de resultaten en de verwachtingen. Ieder jaar geven we informatie over de prestaties van onze beleggingsfondsen, koersen en fondsen.

Jaarverslagen

Hieronder kunt u de jaarverslagen van Generali Nederland nv, Generali levensverzekering maatschappij nv en Generali schadeverzekering maatschappij nv downloaden. U vindt er alle informatie over ons beleid, de resultaten en de verwachtingen voor het komende jaar. De jaarverslagen zijn opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS) welke zijn aangenomen door de Europese Unie en hoofdstuk  9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

SFCR documentatie

Onder Solvency-II  zijn alle verzekeraars gehouden aan een brede herziening van solvabiliteisvereisten, bedoeld om duidelijke informatie te verschaffen over de solvabiliteit, het risicoprofiel en de financiële positie. Bij het opstellen van de SFCR hebben wij waar mogelijk dezelfde uitgangspunten gehanteerd als die zijn gebruikt voor het opstellen van de jaarverslagen. Daarnaast dient en heeft Generali in de SFCR rekening gehouden met toekomstige verwachtingen, andere toekomstgerichte standpunten en veronderstellingen van management en directie alsmede bekende en onbekende risico’s, zoals die ten tijde van het opstellen van de SFCR waarschijnlijk waren. Bij het opstellen van de SFCR is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks is het mogelijk dat er verschillen ontstaan tussen de verwachtingen en de werkelijke resultaten, zoals (niet limitatief) wijzigingen in de markt waarop Generali actief is, algemene economische omstandigheden en wijzigingen in wet- en regelgeving. Generali is niet verplicht om wijzigingen in toekomstige verwachtingen in de SFCR te herzien of hierover te communiceren, ongeacht of er nieuwe informatie is of om welke andere reden dan ook.

Hieronder kunt u de rapporten downloaden.