Cijfers en jaarverslagen

In onze jaarverslagen krijgt u een kijkje achter de schermen. U vindt er alle informatie over ons beleid, de resultaten en de verwachtingen. Ieder jaar geven we informatie over de prestaties van onze beleggingsfondsen, koersen en fondsen.

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen krijgt u een kijkje achter de schermen. U vindt er alle informatie over ons beleid, de resultaten en de verwachtingen voor het komende jaar. Onze jaarverslagen van 2016 zijn binnenkort hier beschikbaar. Download het jaarverslag van:

 

SFCR documentatie

Onder Solvency-II  zijn alle verzekeraars gehouden aan een brede herziening van solvabiliteisvereisten, bedoeld om duidelijke informatie te verschaffen over de solvabiliteit, het risicoprofiel en de financiële positie. Bij het opstellen van de SFCR hebben wij waar mogelijk dezelfde uitgangspunten gehanteerd als die zijn gebruikt voor het opstellen van de jaarverslagen. Daarnaast dient en heeft Generali in de SFCR rekening gehouden met toekomstige verwachtingen, andere toekomstgerichte standpunten en veronderstellingen van management en directie alsmede bekende en onbekende risico’s, zoals die ten tijde van het opstellen van de SFCR waarschijnlijk waren. Bij het opstellen van de SFCR is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks is het mogelijk dat er verschillen ontstaan tussen de verwachtingen en de werkelijke resultaten, zoals (niet limitatief) wijzigingen in de markt waarop Generali actief is, algemene economische omstandigheden en wijzigingen in wet- en regelgeving. Generali is niet verplicht om wijzigingen in toekomstige verwachtingen in de SFCR te herzien of hierover te communiceren, ongeacht of er nieuwe informatie is of om welke andere reden dan ook.

Hieronder kunt u de rapporten downloaden.

Actuele fondsinformatie

In het overzicht van actuele fondskoersen en -rendementen vindt u de fondsinformatie van het afgelopen jaar. Dat is handige informatie voor iedereen die kapitaal opbouwt, bijvoorbeeld met een pensioen. U kunt hier zien wat de status is van de beleggingen. Hier vindt u ook alle inhoudelijke informatie over onze verschillende fondsen.