Ongevallenverzekering

 • Wereldwijde dekking
 • Kies zelf welke risico's u verzekert
 • Uitkering bij blijvende invaliditeit
Bereken premie
Een van de grootste verzekeraars ter wereld
Meer dan 217.000 klanten in Nederland
Sinds 1870 actief in Nederland

Ongevallenverzekering

Stelt u zich eens voor dat u door een ongeval blijvend invalide wordt. Of nog erger: overlijdt. Dan is het fijn dat u of uw nabestaanden op een vooraf vastgesteld bedrag kunnen rekenen. Daarmee laat u bijvoorbeeld aanpassingen in uw huis of auto maken. Of betalen uw nabestaanden uw uitvaart. Daarvoor sluit u onze Ongevallenverzekering af.

Ongevallenverzekering

Wat is verzekerd

Raakt u, of een van uw meeverzekerde gezinsleden, door een ongeval volledig of gedeeltelijk blijvend invalide? Als u onze Ongevallenverzekering heeft afgesloten, dan krijgt u een vooraf vastgesteld geldbedrag.

Heeft u bijvoorbeeld uw zoontje meeverzekerd? En is uw zoontje door een ongeval aan een rolstoel gebonden? Dan ontvangt u de eenmalige uitkering. Ook wanneer een verzekerde door een ongeval komt te overlijden, keren wij eenmalig een bedrag uit aan de nabestaanden.

Wat is niet verzekerd

Er zijn situaties waarin u niet verzekerd bent. Bijvoorbeeld als u met opzet een ongeval veroorzaakt. Of als uw ongeval het gevolg is van een vechtpartij. Natuurlijk is er wel dekking als u zich rechtmatig moet verdedigen.

Ontstaat uw ongeval tijdens een gevaarlijke sport, zoals skiën of parachutespringen? Dan keren wij niet uit. Hier vindt u een volledig overzicht van alle uitsluitingen.

Wie is verzekerd

Wie u verzekert met de Generali Ongevallenverzekering, hangt af van uw gezinssituatie. Bent u alleenstaand, dan verzekert u natuurlijk alleen uzelf. Heeft u een partner met wie u samenwoont en/of kinderen die bij u wonen, dan kunt u hen meeverzekeren.

Ook uw uitwonende kinderen kunt u op uw Ongevallenverzekering meeverzekeren, zolang zij studeren en dus ingeschreven staan bij de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Waar verzekerd

U bent wereldwijd verzekerd met onze Ongevallenverzekering. Dus raakt u blijvend invalide door een ongeval in China? Dan bent u bij ons gewoon verzekerd.

Ongeval

Ongeval melden

Heeft u een ongeval gehad? Meld dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden na het ongeval. Dan kunnen wij de toedracht en de gevolgen van het ongeval goed vaststellen. Volg de onderstaande stappen om uw ongeval te melden:

 • Meld uw schade online of telefonisch, op het nummer 088 - 6680870
 • Liever niet bellen? Stuur ons een bericht over het geval via WhatsApp: 06 213 932 26
 • Vul het schadeformulier in. Scan het ingevulde formulier in en mail het naar schademelden@generali.nl. Stuur foto’s en ander bewijsmateriaal mee
 • Liever niet mailen? U mag uw ingevulde schadeformulier en bewijsmateriaal ook per post verzenden aan:
  Generali
  t.a.v. Klantcontactcentrum Schade
  Postbus 1888
  1110 CL Diemen

Hoogte uitkering

Overlijdt u of een meeverzekerde door een ongeval, dan keren wij eenmalig € 15.000,- uit. Bij blijvende invaliditeit is de hoogte van de uitkering gekoppeld aan het maximumbedrag waarvoor u heeft gekozen: € 30.000,-, € 50.000,- of € 75.000,-. De hoogte van uw uitkering hangt vervolgens af van het lichaamsdeel, orgaan of zintuig dat u verliest.

Bij bijvoorbeeld het volledige verlies van uw spraak keren wij het maximale bedrag uit. Bij volledig verlies van een grote teen ontvangt u 10% van het maximumbedrag. Is er sprake van een gedeeltelijk (functie)verlies? Dan krijgt u een evenredig deel van het bedrag uitgekeerd. Een volledig overzicht van uitkeringen vindt u in de polisvoorwaarden.

Wat is een ongeval?

Wat bedoelen wij met ongeval? In onze polisvoorwaarden staat letterlijk: “een plotseling, onverwacht en van buiten komend geweld dat op het lichaam van de verzekerde inwerkt”. Het ongeval heeft een, direct medisch vast te stellen, volledige of gedeeltelijke blijvende invaliditeit of overlijden tot gevolg. Lees hier meer over wat verstaan wij onder een ongeval.

Afsluiten en wijzigen

Afsluiten

Wilt u de Generali Ongevallenverzekering afsluiten? U kunt nu direct online uw premie berekenen en onze Ongevallenverzekering afsluiten. Heeft u nog vragen of sluit u liever telefonisch af? Neem dan contact met ons op. 

Bereken uw premie

 

Werkt u liever met een adviseur? Een Ongevallenverzekering via een adviseur afsluiten is ook mogelijk. Wilt u uw verzekeringszaken door een adviseur laten regelen, maar heeft u nog geen adviseur? Vind eenvoudig en snel een adviseur bij u in de buurt.

Wijzigen

Vanzelfsprekend kunt u dagelijks uw Ongevallenverzekering wijzigen. Bijvoorbeeld als uw gezinssamenstelling verandert of als u een hoger bedrag wilt verzekeren. Wel kan uw premie door de wijziging veranderen. Neem voor het doorgeven van uw wijziging contact met ons op. U bepaalt zelf hoe u ons wilt bereiken.

 • Telefoon: 088 - 668 00 00. Van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.30 uur
 • WhatsApp: 06 - 21393226
 • Online: wijzigingen doorgeven
 • Mail: service@generali.nl
 • Per post:
  Generali
  t.a.v. Service & Advies
  Postbus 1888
  1110 CL Diemen

 

Voorwaarden Ongevallenverzekering

Deze informatie is geschreven op basis van de voorwaarden Ongevallenverzekering maart 2016. Heeft u voorafgaand aan deze maand een ongevallenverzekering afgesloten en wilt u informatie over de dekking van úw verzekering? Zoek dan de voorwaarden die voor u gelden.

 

Opzeggen

U kunt onze Ongevallenverzekering dagelijks opzeggen. Online, per e-mail of schriftelijk. De Ongevallenverzekering eindigt om 24.00 uur op de dag dat u de verzekering wilt beëindigen. Alleen voor de dagen die u verzekerd bent, betaalt u premie.

Te veel betaald? Dat krijgt u het teveel teruggestort. Let op: ook wij mogen uw verzekering beëindigen. In de polisvoorwaarden leest u wanneer wij uw verzekering stopzetten. 

Bereken uw premie en sluit direct uw Ongevallenverzekering Bereken uw premie

Handige links

Service & Advies

U kunt ons bellen

088 668 00 00 Bel mij terug
(lokaal tarief)


Chatten


Stel uw vraag

Vraag stellen
Generali verzekeringen

Kies zelf hoe u geholpen wilt worden. Stel vragen telefonisch, via de website, e-mail of WhatsApp.

Meta Oehlenschläger
Senior Klantadviseur

 1. U meldt een ongeval

  Letsel melden kan telefonisch, online of per post. Stuur uw schadefoto’s, omschrijving van het voorval, eventueel een proces-verbaal en de schade naar ons toe.

 2. Controle

  Wij nemen de melding in behandeling en binnen 1 werkdag sturen wij u de bevestiging van uw schademelding.

 3. Vergoeding of schade-expert

  Is de letselschade verzekerd, dan vergoeden wij de reparatie. In sommige gevallen schakelen we een schade-expert in om u te helpen bij het vaststellen van de schade.

 4. Uitbetaling schade

  Heeft u recht op een schadevergoeding? Wij betalen het schadebedrag binnen 5 werkdagen aan u, uw adviseur of de schadehersteller.

Regel uw zaken eenvoudig online