Inboedelopslag

Uw inboedel opslaan in een inboedelopslag of opslagbox kan heel handig zijn. Bijvoorbeeld omdat er in uw nieuwe huis nog geen ruimte voor is of omdat u tijdelijk naar het buitenland vertrekt. Sluit u onze Inboedelverzekering af voor de inboedel in uw woning, dan zijn ook spullen die u heeft opgeslagen in een opslagbox verzekerd. Wat verstaan wij onder inboedelopslag of een opslagbox? En tot welk bedrag is de inboedel verzekerd?


Spullen in opslag verzekerd

 

WAT IS INBOEDELOPSLAG OF OPSLAGBOX 

Een inboedelopslag of opslagbox is een externe opslaglocatie die u zelf bezit of huurt van derden. Een (gemeenschappelijke) kelderbox of tuinhuis, behorende bij uw woning, zien wij niet als opslagbox. Ook opslagruimten bij familie of vrienden, vallen hier niet onder. Hoe zijn opgeslagen spullen verzekerd met de Inboedelverzekering

INBOEDEL IN OPSLAGBOX VERZEKEREN 

Onze Inboedelverzekering kunt u niet uitsluitend afsluiten voor spullen die u heeft opgeslagen in een opslagbox. Maar verzekert u de inboedel in uw woning met onze Inboedelverzekering, dan heeft u ook dekking voor uw spullen in een opslagbox. Deze spullen zijn dan verzekerd tegen schade door brand, brandblussing, blikseminslag, ontploffing, luchtvaartuigen en diefstal na braak.

SPULLEN GESTOLEN UIT OPSLAGBOX 

Net als de meeste verzekeraars, vraagt ook Generali om aantoonbaar bewijs van inbraaksporen. Zijn er geen aanwijzingen voor een inbraak in de inboedelopslag, dan is schade door diefstal of een poging daartoe niet verzekerd. Ook vandalisme valt buiten de dekking. 

LANGDURIGE OPSLAG NIET VERZEKERD 

Schade aan uw inboedel die langer dan 2 jaar  aaneengesloten  in hetzelfde gebouw is opgeslagen, is niet verzekerd. Wilt u uw spullen een periode langer dan 2 jaar  opslaan? Bij veel aanbieders van opslagboxen is het mogelijk uw opgeslagen spullen te verzekeren. Kiest u hiervoor, vraag dan bij de aanbieder goed naar de voorwaarden en voorkom dat u dubbel bent verzekerd. 

TOT WELK BEDRAG VERZEKERD 

Voor spullen die u bewaart in een inboedelopslag of opslagbox hanteren wij hetzelfde verzekerd bedrag als voor de inboedel in uw woning. Dat betekent dat u ook voor uw inboedel in een opslagbox garantie heeft tegen onderverzekering.

DAGWAARDE INBOEDEL 

Bij schade aan spullen die u niet meer gebruikt of spullen die u heeft  opgeslagen op bijvoorbeeld uw zolder of in de schuur of opslagbox, krijgt u de dagwaarde vergoed.  

INBOEDELOPSLAG OP ANDERE LOCATIES DAN OPSLAGBOX 

U kunt er ook voor kiezen om uw inboedel op andere locaties dan een opslagbox op te slaan. Zijn de spullen dan evengoed verzekerd met uw Inboedelverzekering? 

Inboedelopslag bij vrienden en kennissen 

Voor inboedelschade die is ontstaan door een onvoorzien gebeurtenis, in een andere permanent bewoonde woning, zijn uw spullen tot de duur van maximaal 3 maanden verzekerd tot maximaal € 10.000,-. Uw spullen zijn dan onder andere verzekerd tegen elke plotselinge en onvoorziene gebeurtenissen zoals brand, diefstal of een poging daartoe, stormschade en diverse soorten waterschade. 

Inboedelopslag in uw nieuwe woonhuis  

Gaat u verhuizen en heeft u voor uw spullen in uw nieuwe woning een inboedelverzekering afgesloten? Er is altijd een overlap-periode.  

Inboedel in auto  

Ook de spullen in uw auto zijn verzekerd met de Inboedelverzekering. Gaat u op vakantie en legt u de avond voordat u vertrekt alvast de koffers in uw auto? Wij adviseren u de spullen niet in het zicht te leggen. Had u uw auto goed afgesloten en is er toch ingebroken in uw auto? De maximale vergoeding is € 250,- na diefstal uit uw auto. Deze dekking geldt in Nederland, maar ook als u een dagtrip maakt naar België, Luxemburg en Duitsland. Wordt er bijvoorbeeld in Duitsland in uw auto ingebroken en zijn uw spullen gestolen? Ook dan bent u gewoon verzekerd met de Generali Inboedelverzekering en krijgt u tot € 250,- vergoed. 

MAXIMALE VERGOEDING BIJ SCHADE 

Bij autodiefstal met inbraaksporen geldt per schadegeval een maximum vergoeding van € 250,-. Ook buiten uw auto is uw inboedel verzekerd. In elk ander gebouw of huis in Nederland dan uw eigen woning, is uw inboedel verzekerd tot € 10.000,-.   

Eigen risico 

Per schadegeval heeft u standaard een eigen risico van € 100,- bij de Inboedelverzekering. U kunt ervoor kiezen om het eigen risico te verhogen naar € 500,- of € 1.000,-. U betaalt dan een lagere premie. Voor welk eigen risico u heeft gekozen, vindt u terug op uw polisblad. 

Deze tekst is geschreven op basis van de huidige polisvoorwaarden. Gelden deze voorwaarden niet voor u? Dan zijn de oude polisvoorwaarden van toepassing. Deze vindt u bij onze overige verzekeringen.