Disclaimer

Deze disclaimer geldt wanneer u Generali.nl bezoekt. In onze disclaimer leest u wat u moet weten als u onze website bezoekt.

Bereikbaarheid website

We streven naar een goede werking en toegankelijkheid van de website. Helaas kan het in sommige gevallen toch voorkomen dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. Of dat naar Generali gestuurde e-mailberichten of andere elektronische berichten ons niet tijdig bereiken en daardoor niet tijdig verwerkt kunnen worden. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.

Fouten op de website

We  hechten veel waarde aan juiste en begrijpelijke informatie op de website. Deze informatie kan ook wijzigen. Soms kan het toch gebeuren dat de informatie op de website niet (meer) klopt. Wij zijn niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.

Auteursrechten

Alle informatie op de website is van Generali. Dit geldt ook voor de vormgeving, huisstijl en logo's. De informatie op onze website mag u gebruiken voor privédoeleinden. Bijvoorbeeld als u deze wilt gebruiken voor een werkstuk of een privéweblog. Vermeld in dat geval wel dat u de informatie heeft gevonden op www.generali.nl. U mag daarbij de teksten van de website niet veranderen. Wilt u de informatie gebruiken voor commerciële doeleinden? Vraag dan eerst toestemming aan Generali.

Websites van anderen

Soms verwijzen wij naar een andere website, bijvoorbeeld door het plaatsen van een hyperlink. Als u op de link klikt, komt u op de website van een ander. De informatie of deze websites hebben wij niet gecontroleerd en wij zijn ook niet verantwoordelijk voor deze informatie.

Nederland

De informatie op de website is bedoeld voor de situatie zoals deze geldt in Nederland. In het buitenland kunnen andere regels gelden.

Wijzigingen

We kunnen de regels van deze disclaimer aanpassen. Merkt u dat er iets niet klopt of niet goed werkt? Dan waarderen wij het zeer als u het ons direct laat weten. Dan kunnen we het, als dat nodig is, snel aanpassen.

Vraag stellen

Uw gegevens

Bijlagen