Hoe bepalen wij de hoogte van de schadevergoeding?

Na een autoschade doen wij ons best om u zo snel mogelijk te laten weten hoeveel en of u een schadevergoeding u krijgt. Om de schadevergoeding is het belangrijk om te weten hoe de schade is ontstaan. Met de juiste informatie kunnen we u sneller op de hoogte stellen.

Maximale vergoeding

Als u recht heeft op een schadevergoeding, dan bent u per gebeurtenis verzekerd voor maximaal: 

  • € 2,5 miljoen voor schade aan andermans spullen
  • € 7,5 miljoen voor schade aan andere personen.

Vergoeding WA Plus en All Risk

Bent u WA Plus of Allrisk verzekerd? Dan krijgt u vergoed:

  • De reparatiekosten van uw auto, als reparatie technisch en economisch verantwoord is. De reparatie van de auto vergoeden we op basis van nieuwe onderdelen
  • Bij diefstal of total loss: als u het eigendom van uw auto aan ons overdraagt, vergoeden wij het bedrag dat u volgens de ANWB Koerslijst bij een merkdealer voor de auto met garantie zou betalen. Maar is uw auto jonger dan 1 jaar en bent u de eerste eigenaar? Dan vergoeden wij de nieuwwaarde van uw auto
  • Extra accessoires die u heeft meeverzekerd vergoeden wij op basis van de marktwaarde (dat is de waarde waarvoor ze verkocht kunnen worden)

Eigen risico

Wij betalen de schade aan uw auto min een eventueel eigen risico. En heeft u gekozen voor een extra eigen risico? Dan betalen wij de schade aan de auto min het eventuele eigen risico en het extra eigen risico.