Auto verzekeren zonder rijbewijs - kan dat?

U heeft geen rijbewijs, maar bent wel in het bezit van een auto, bijvoorbeeld doordat u deze met een prijsvraag heeft gewonnen. Mag u een auto verzekeren zonder rijbewijs? En hoe zit het als u al een autoverzekering heeft, maar u een rijontzegging krijgt of uw rijbewijs wordt ingevorderd?


niet verzekerd zonder rijbewijs

Heeft u een auto, maar geen rijbewijs? Dan kunt u zelf geen autoverzekering afsluiten. Een geldig rijbewijs is een voorwaarde om uw auto te mogen verzekeren. Ook bij Generali kunt u geen auto verzekeren zonder rijbewijs. Er zijn natuurlijk verschillende oorzaken mogelijk waarom u niet over een rijbewijs beschikt. 

AUTO OP NAAM ZONDER RIJBEWIJS

Soms komt het voor dat iemand al een auto bezit, terwijl diegene nog helemaal geen rijbewijs heeft. U bent bijvoorbeeld nog aan het lessen voor uw rijbewijs, maar heeft al een auto gekregen of gekocht. Een auto op naam zetten zonder rijbewijs is mogelijk. Als dit het geval is dan kunt u 3 dingen doen:

 • De auto gewoon verzekeren en er pas mee gaan rijden op het moment dat je wel een rijbewijs bezit.
 • Andere hoofdbestuurder opgegeven: bij alle verzekeraars moet je opgeven wie de hoofdbestuurder is. Het is niet nodig om de verzekering dan ook op die naam af te sluiten. Verzekeraars bieden de mogelijkheid om bij een verzekering op te geven: wie de verzekeringnemer is, wie de regelmatige bestuurder en wie de kentekenhouder. In principe kunnen dat dus verschillende personen zijn. Bij Generali accepteren wij dat als de relatie, dus de echtgenoot of levenspartner, wonend op hetzelfde adres is.
 • Auto schorsen: wanneer u de auto schorst bij de RDW, dan is een autoverzekering niet meer verplicht. Er mag dan niemand in de auto rijden. Parkeer uw auto vervolgens op een van de openbare weg afgesloten, eigen terrein of tijdelijk in een garage. Dus niet op de oprit.

Tijdelijk geen rijbewijs

Het kan voorkomen dat u tijdelijk geen rijbewijs heeft. Uw rijbewijs is dan bijvoorbeeld verlopen of ingevorderd:

 • Rijbewijs verlopen
  Een rijbewijs is 10 jaar geldig. Vergeet u om uw rijbewijs op tijd te verlengen? Dan mag u niet rijden totdat u een nieuw rijbewijs heeft ontvangen. Zonder geldig rijbewijs is uw auto onverzekerd. U bent dus niet verzekerd tegen schade als u met een verlopen rijbewijs rijdt.
 • Rijbewijs ingevorderd
  Een rijbewijs kan om verschillende redenen worden ingevorderd. Bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of drankmisbruik. Zonder geldig rijbewijs is uw auto onverzekerd. Bent u uw rijbewijs langere tijd kwijt? Breng dan uw verzekeraar op de hoogte van de situatie. De verzekeraar bekijkt het risico en besluit of u uw autoverzekering kunt houden, eventueel tegen een hogere premie. Zonder rijbewijs mag u niet in de auto rijden. Heeft uw partner wél een geldig rijbewijs? Dan mag deze persoon wél in de auto rijden.

In beide situaties kunt u het volgende doen als u uw auto in uw bezit wilt houden, terwijl u tijdelijk geen geldig rijbewijs bezit:

 • Auto schorsen en autoverzekering opschorten: maakt alleen u gebruik van de auto? U kunt uw autoverzekering dan tijdelijk stopzetten. Hiervoor moet u eerst de auto schorsen bij de RDW
 • Andere hoofdbestuurder opgeven: heeft uw partner uw auto nodig? Als u een autoverzekering heeft, dan rijden anderen met uw toestemming altijd verzekerd in uw auto. Rijdt uw partner vaker en voor langere tijd in uw auto? Dan is het verstandig om uw partner op te geven als hoofdbestuurder

Rijbevoegdheid ontzegd

Het ontzeggen van de rijbevoegdheid houdt in dat u tijdelijk niet mag rijden. Bijvoorbeeld vanwege drankmisbruik of ernstige verkeersovertreding. Dit betekent niet dat u uw rijbewijs kwijt bent. U hoeft ons niet op de hoogte te brengen van uw tijdelijke rijontzegging. Als u langere tijd niet mag rijden, bijvoorbeeld een half jaar, en niemand rijdt in uw auto, dan is het verstandig om het kenteken te schorsen. Rijdt er wel iemand voor langere tijd in uw auto, dan kunt u deze persoon als hoofdbestuurder opgeven.

Kenteken overschrijven

Wanneer u uw rijbevoegdheid bent kwijtgeraakt, kunt u er ook voor kiezen om het kenteken over te schrijven op uw partner. Maar dan bent u natuurlijk niet meer zélf de eigenaar van de auto.

Auto erven

Heeft u uit een erfenis een auto ontvangen? Dan zult u de huidige verzekeraar op de hoogte moeten brengen van de veranderde situatie. Wij begrijpen dat u hier niet direct aan denkt. Bij ons kunt u daarom 3 maanden de tijd nemen om na te denken wat u met de auto en verzekering wilt doen. Als de premiebetaling doorgaat, dan blijft de verzekering gewoon lopen.  

Auto schorsen

Zonder rijbewijs een auto verzekeren is niet mogelijk bij Generali. Maar een auto moet wél verplicht verzekerd zijn. Tenzij u het kenteken heeft laten schorsen. Daarom is het verstandig om uw auto te schorsen als u, om welke reden dan ook, tijdelijk geen rijbewijs heeft. U kunt uw kenteken schorsen bij de RDW. Parkeer uw auto vervolgens op een van de openbare weg afgesloten, eigen terrein. U mag de auto dus niet op uw oprit parken. Denk aan een garage of achtertuin. Alleen dan riskeert u geen boete.

Deze tekst is geschreven op basis van de huidige polisvoorwaarden. Gelden deze voorwaarden niet voor u? Dan zijn de oude polisvoorwaarden van toepassing. Deze vindt u bij onze overige verzekeringen.